Find oversætter

Synlighed på Materialeplatformen kræver, at du har CVR-nummer!

Materialeplatformen er en slags katalog over undervisningsmidler, som Undervisningsministeriet har oprettet. Se: https://materialeplatformen.dk/frontpage

9. august 2022

Hensigten er, at undervisere skal kunne se, hvilke udgivelser der findes til hvilke fag. Det er ikke en salgskanal, men et udstillingsvindue (synlighed). Det er et tilbud til udgiverne, og det er udgiverne alene, der har ansvaret for at beskrive og markere, hvilke fag og uddannelser en udgivelse er relevant for.

Som forfatter med egenudgivelser, f.eks. af e-bøger, har det tidligere været muligt at oprette sig som producent via sit CPR-nummer. I efteråret 2020 gennemførte Materialeplatformen en ændring i IT-systemet, hvorefter man kun kan oprette sig som udgiver (producent) ved brug af et CVR-nummer.

Denne ændring ramte et medlem, hvis 58 bøger blev fjernet fra Materialeplatformen. Medlemmet henvendte sig i efteråret 2021 til Dansk Forfatterforening om problemstillingen, da han kunne konstatere et betydeligt fald i indtægter fra bl.a. udlån af bøgerne på eReolen. Dette tilskrev medlemmet fjernelsen af bøgerne fra Materialeplatformen, fordi undervisere nu vil tro, at bøgerne ikke kan fås længere. Medlemmet ønsker ikke at få et CVR-nummer. Han kan nemlig sagtens sælge sine bøger til skoler og låne dem ud på eReolen via sit CPR-nummer, og hans omsætning fra salg af bøgerne er også under momsgrænsen på 50.000 kroner årligt.

Oprettelse af CVR-nummer medfører ændrede krav til selvangivelse og kan også indebære krav om oprettelse af en erhvervsbankkonto.

Dansk Forfatterforening har efter anmodning af medlemmet været i dialog med Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet har som begrundelse for ændringen angivet, at der lå for meget materiale på Materialeplatformen, som både var ukurant og ikke kunne fås længere. Ved at indføre krav om et aktivt CVR-nummer kan man sikre en automatisk de-aktivering af materiale, når CVR-nummeret lukkes. Dansk Forfatterforening har anført over for ministeriet, at et CVR-nummer ikke borger for hverken kvalitet, relevans og aktualitet, men kun udgør en automatisk ”si” ift. skattemæssigt inaktive virksomheder. Ministeriet har dog valgt denne løsning som den nemmeste, da Materialeplatformen ikke er underlagt reel kuratering.

Efter Dansk Forfatterforenings dialog med Undervisningsministeriet må vi konkludere, at det må anses for ikke at være urimeligt, at tilbuddet om gratis synliggørelse kræver oprettelse og vedligeholdelse af et CVR-nummer.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte