Find oversætter

Tilbagehold bogen, hvis du ikke har indgået en forlagsaftale!

Dette burde slet ikke være nødvendigt at tale om, men der er desværre eksempler på, at forfattere ikke bliver præsenteret for skriftlige kontrakter før en udgivelse.

3. september 2018

Hvis forfatteren lader stå til efter udgivelsen er sket uden skriftlig aftale, så har forfatteren reelt ingen forhandlingsmulighed, og må bare tage den royalty, som forlaget vil betale.Der kan ligeledes være store problemer med at indgå aftaler med et udenlandsk forlag og mange andre komplikationer, hvis der ikke foreligger en skriftlig kontrakt med det danske forlag. Der er et kort tidsrum lige omkring udgivelsen, hvor salget af de trykte bøger kan stoppes ved en fogedforretning. Det vil DFF kunne hjælpe med.

 

Det er VIGTIGT, at du søger rådgivning i god tid inden en udgivelse, også hvis du oplever problemer med at få sendt et udkast til en forlagsaftale. Kontakt jurist Anne Koldbæk på ak@danskforfatterforening.dk

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte