Find oversætter

Urafstemning: Valg til bestyrelse 2023

2. maj 2023

Der er valgmateriale på vej til alle ordinære medlemmer i både indland og udland. Fristen for at indsende stemmesedlen er 1. juni 2023 med morgenposten. Der er vedlagt en stemmeseddel sammen med en svarkuvert, som ikke skal frankeres. Afstemningen er anonym.

 

7 kandidater konkurrerer om 5 pladser i bestyrelsen og 2 suppleantposter. På bagsiden af stemmesedlen kan du læse en kort præsentation af alle kandidaterne, mens den fulde præsentation ligger her på hjemmesiden: https://danskforfatterforening.dk/opstillede-kandidater-til-bestyrelsen-2023/

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte