Find oversætter

Urafstemningen er i gang – husk at stemme

I midten af september modtager alle Forfatterforeningens ordinære medlemmer to stemmesedler med almindelig brevpost. Den ene vedrører vedtægtsændringer, mens man på den anden kan stemme på op til 5 af de 7 personer, der stiller op til bestyrelsesvalget. Begge skal indsendes, så de er foreningen i hænde senest mandag den 11. oktober 2021 med morgenposten.

Læs mere om bestyrelsesvalget her, eller gå direkte til kandidaternes præsentationer her. Formand Morten Visby blev genvalgt uden modkandidat på generalforsamlingen lørdag den 4. september 2021. Her kan du læse, hvad han gerne vil arbejde med i de kommende to år.

9. september 2021
 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte