Find oversætter

BU-årsmøde lørdag d. 23. februar

Kom og vær med, når BU holder årsmøde lørdag d. 23. februar kl. 16.00 – med spændende fagligt indlæg fra Forfatterforeningens formand, Morten Visby, allerede kl. 15.00!

Af BU-gruppen - 9. januar 2019

Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 16 .00 holder BU årsmøde i Strandgade. Punkter til dagsordenen skal sendes til ingeduelund@gmail.com senest fredag d. 8. februar 2019 (ved en beklagelig fejl havde en anden dato sneget sig ind i forrige nyhedsbrev).

Hvis du ønsker at stille op til en styrelsespost, er det i princippet tids nok at møde op og sige til på dagen – men det vil være rart for os at vide det før.

Inden årsmødet kommer Morten Visby, vores formand, og fortæller om sit arbejde – nedslag fra det han og foreningen arbejder for, med og imod. Det er kl. 15.00.

Efter mødet er der hyggelig middag. Mad og drikke koster 100 kr., der betales i døren.

Tilmelding til middagen senest mandag den 19. februar til liseqvistgaard@icloud.com

Medlemmer, der kommer langvejs fra, kan få transporten dækket.

Dagsorden for BU-årsmøde
23. februar 2018 kl. 16 – 18

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning. v. Inge Duelund Nielsen
 3. Referat fra de udvalg, der har arbejdet siden sidste årsmøde.
  Legatudvalg: Lise B
  Autorkontoudvalg: Lise Q, Ellen
  Hverveudvalg: Anne Sofie, Sally
  Kursusudvalg: Liva, Annemette
  Bibliotekspolitisk udvalg: Inge
  Kontrakt- og ophavsretsudvalg: Kasper
  Redaktionsudvalg: Anne Sofie, Jette
 4. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
  Ved Inge Duelund Nielsen.
  Styrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret.
 5. Valg af styrelsesmedlemmer i det omfang, de er på valg.
  På valg er: Lise Qvistgaard, Kasper Hoff og Sally Altschuler og Lise Bidstrup, da de i 2017 blev valgt som ordinære medlemmer for to år. Ellen Holmbo og Annemette Bramsen er suppleanter og derfor også på valg.
  Ikke på valg er: Anne Sofie Hammer, Liva Skogemann, Jette Rydahl Sørensen, Tove Krebs-Lange.
  Formanden – Inge Duelund Nielsen – er i 2018 valgt for to år og derfor ikke på valg. Alle styrelsens medlemmer genopstiller, men der er plads til flere.
  Nye kandidater kan melde sig indtil årsmødet starter.
 6. Indkomne forslag.
  Punkter skal sendes til ingeduelund@gmail.com senest fredag d. 8.2 kl. 12.00.
 7. Eventuelt.

2004 - 2019 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte