Find oversætter

BU-årsmøde lørdag d. 28. august

BU-årsmøde med indledende fagligt oplæg – og efterfølgende middag.
Tid: 28. august kl. 15 (selve årsmødet dog først kl. 16)
Sted: Foreningens lokaler i Strandgade 6
Tilmelding til middag: lisebidstrup@stofanet.dk

Af BU-gruppen - 12. august 2021

Årsmøde for Dansk Forfatterforenings BU-gruppe lørdag d. 28. august.

 

Program:

Kl. 15.00:
Vi starter med et fagligt oplæg, hvor Dennis Glintborg og Elin Algreen-Petersen fortæller om Manuskriptskolen for Børnefiktion.

Kl. 16:
Selve årsmødet skydes i gang.

Kl. ca. 18.30:
Fælles middag og hygge. Det kommer til at koste 100,- pr. næse, ligegyldig størrelse.

Tilmelding til lisebidstrup@stofanet.dk

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Referat fra de udvalg, der har arbejdet siden sidste årsmøde.
  4. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse, herunder fast­sættelse af kontingent.
  5. Valg af formand og styrelsesmedlemmer i det omfang, de er på valg. (Inge Duelund har pr. 1. marts trukket sig som formand, og Lise Bidstrup blev indsat som konstitueret. Derfor er der ekstraordinært formandsvalg, hvor Lise stiller op til at fortsætte)
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.Regnskab og budget fremsendes til interesserede ved henvendelse.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte