Find oversætter

Om gruppen

Velkommen til gruppen af forfattere og illustratorer af børne- og ungdomslitteratur. BU-gruppen er et forum for forfattere og illustratorer af børne- og ungdomsbøger. Gruppen har omkring 400 medlemmer, hvoraf ca. 125 er illustratorer.

BU-gruppens styrelse består af både forfattere og illustratorer. Her arbejder vi med en lang række problemstillinger vedrørende børnelitteraturen og børnebogsforfatteres og illustratorers vilkår. I den senere tid har vi ikke mindst interesseret os for udviklingen på de pædagogiske læringscentre (de tidligere skolebiblioteker) og undervisningsmiddelområdet, hvor der sker store forandringer. Vi følger med i den digitale udvikling, herunder de aftalebetingelser vores medlemmer bliver præsenteret for i forbindelse med digitale udgivelser. Vi holder os orienteret om, hvad der sker på hele børnelitteraturområdet mht. udgivelsestendenser, ændringer på bogmarkedet, nye formidlingsformer, prisuddelinger – og desværre også besparelser.

Desuden indgår BU-gruppen som en integreret del af hovedforeningens arbejde og er repræsenteret i hovedbestyrelsen og en lang række udvalg.

Nordisk samarbejde

Vi følger arbejdet i NFOR, Nordisk Forfatter- og Oversætterråd, og indgår ad hoc i andre nordiske samarbejder. Fx var vi med i arbejdet for at få etableret Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris.

Socialt

Ud over det politiske arbejde lægger vi vægt på, at BU-gruppen fungerer godt både fagligt og socialt. Gruppen skal være et sted, hvor det er rart at komme og møde sine kolleger, uanset om man er ny i faget eller har været medlem i mange år. Vi gennemfører en del fyraftensmøder om faglige emner, vi afholder et årligt debutantarrangement og arrangerer møder, hvor medlemmerne får mulighed for at fortælle om deres arbejde og udveksle erfaringer.

Nyhedsbrev

BU-gruppen udgiver et månedligt nyhedsbrev med oplysninger om arrangementer, legater, skriveophold og en lang række andre tilbud til medlemmerne. Arrangementerne annonceres desuden i foreningens blad, “Forfatteren” og kan ses på hjemmesiden under “Arrangementer”.

Vedtæger

BU-gruppens vedtægter.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte