Find oversætter

Referat af BU-årsmøde

Lørdag d. 23. februar afholdt BU-gruppen årsmøde i Strandgade. Mødet blev indledt af et spændende oplæg fra foreningens formand, Morten Visby, og afsluttet med en hyggelig middag.
Her kan du læse referatet af den formelle del af årsmødet.

Af BU-gruppen - 28. februar 2019

Peter Hindsgaul valgt til dirigent. Lise Bidstrup valgt til referent.
Det konstateres, at mødet er lovligt indkaldt.

Formandens Beretning:
Tak for året der er gået.

Tak til medlemmerne – tak til jer – for at komme og bakke op og betale kontingent og være med til, at vi sammen kan slås for børnelitteraturen og for at vi selv og vores bøger får bedre vilkår, og for at vi, der er medlem af foreningen får det så sjovt og spændende og udfordrende som muligt. Tak for det gode selskab.
Tak til styrelsen, der gør et kæmpe arbejde. Tak for alt det, I finder på, byde ind med, sige ja til – alt det der lige så stille bare bliver gjort.

Aktiviteter og arrangementer i 2018
Fyraftensmøder:
1. Børn har brug for fiktioner. En aften om sammenhæng mellem børns leg og deres møder med kunstens og kulturens fiktioner. Med Merete Cornet Sørensen, Ph.d. i leg, æstetik, læring og inklusion.
2. Mød de nominerede til kulturministeriets børnelitteraturpriser. En stor del af de nominerede illustratorer og forfattere fortalte, læste op og viste billeder for et
stort og spørgelystent publikum.
3. Et planlagt møde om forfatteres og illustratorers økonomi og kontraktforhold blev udskudt.
4. Sommerfest med drinks og musik.
5. Fra idé til bog.
Ida-Marie Rendtorff fortalte om spændingsserien: ”Skyggefolket”.
Anne Jacobina Jacobsen fortalte om arbejdet med ”Ø” – en billedbog helt uden ord.
Lise Villadsen fortalte om sin debutroman ”Tigerhjerte”, som hun startede på, da hun var 14 år.
Tak til Henrik Nilaus og Birde Poulsen, der trækker et stort læs ved dette arrangement.
6. Om dansk børnelitteratur i Rusland
Vi havde besøg af Ksenia Kovalenko og Tatiana Kormer fra børnebogsforlaget Albus Corvus og Liudmila Chizhova, som er formand for Ruslands IBBY. Lene Kaaberbøl og Sally Altschuler fra Danmark fortalte om deres erfaringer fra Rusland og læste op fra deres værker.
7. Julefrokost.
8. Nytårskur.
Med rød løber, champagne og festtøj fejrede vi traditionen tro os selv og vores udgivelser med oplæsning og fortælling. Der blev lyttet og klappet og snakket igennem. Det gør vi igen næste år!
Vi glæder os allerede.

Aktiviteter i Illustratorgruppen
Lærings festival
Illustratorgruppen havde en stand på læringsfestivalen i Bella centeret, hvor der blev uddelt foldere og netværket med lærere med henblik på illustratorbesøg på skoler.
Den store ordsprogsbog
Illustrationerne fra Ordsprogsbogen (Gyldendal 2016) har været udstillet på biblioteker rundt om i landet.
Medlemsaften med kollegial udveksling, velkomst til nye medlemmer og diskussion af de ændrede momsregler.
Årsmøde med blandt andet vejledning i indberetning til Visda med henblik på at få del i de kollektive uanbringelige midler.
Rapport fra BU-styrelsen
BU-møder.
Cirka en gang om måneden holdes der styrelsesmøde. Typisk kl. 16 – 18. Her planlægger vi fyraftensmøder og andre arrangementer, får referater fra udvalgene og fra Hovedbestyrelsen, udveksler andre nyheder og diskuterer løbende og aktuelle sager.
Deltagelse i seminarer og konferencer.
Vi deltager så vidt muligt i seminarer, konferencer og andet, hvor vi mener Forfatterforeningen og børnelitteraturen bør være til stede. Nogle nedslag:
Arbejdsseminar om national læsestrategi (for repræsentanter fra alle feltets interessenter).
Konference om børns læsevaner
Kulturmødet på Mors
Albus festival
IBBY status seminar for børnelitteratur,
Formøde med kulturordfører som optakt til valgkamp.
Deltager i Hovedbestyrelsesmøder
Formanden er født medlem. Sally er valgt, men genopstiller ikke, så en efterfølger søges.
Fester
BU-styrelsen er sammen med de andre grupper ansvarlig for foreningens fælles fester, hvor vi bidrager med arbejdskraft og økonomi (i forhold til gruppens størrelse). I år var BU hovedansvarlig for foreningens store julefrokost.
Nyhedsbrev
Bu-styrelsen (ved formanden) udsender et månedligt nyhedsbrev.
Sommerseminar
Sommerseminaret er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor den siddende styrelse tilbringer et par dage (i dette tilfælde i internat) med at lægge planer, tale om strategier, indsatsområder og forberede det kommende år. Omdrejningspunktet på årets seminar var et ønske om i højere grad at få børnelitteraturen sat på dagsordenen. I skolen, i hjemmene, i medierne, i den offentlig debat.
Anywhere.
Vi udarbejdede derfor en hensigtserklæring, et arbejdspapir, et ”manifest”, som skulle danne grundlag for det kommende arbejde. Noget af det mere spektakulære, der efterfølgende er sket er, at vi er indgået i et samarbejde med DR om et program for børn om børnelitteratur. Derudover har vi markeret os ved konferencer og politiske møder i kunstneriske organisationer. Vi har varme linjer til Ibby, til hovedbiblioteket i Krystalgade, til Albusfestivalen i Århus mm.
”Manifestet” lyder sådan her:

BU gruppen i Dansk forfatterforening arbejder for at styrke den kontemporære børnelitteratur internt og eksternt. Vi vil indgå i samarbejder med områdets andre interessenter, og når som helst og hvor som helst gøre opmærksom på den levende børnelitteraturs betydning for danske
børn og dansk kultur.

BU-styrelsen vil desuden gøre alt hvad vi kan for at gøre medlemskabet i foreningen udbytterigt, sjovt, kammeratligt, udfordrende, overraskende og festligt.
Vi glæder os til endnu en sæson sammen med alle jer. Talentfulde, flittige, kloge og flinke illustratorer og forfattere.
Tak og vi ses!

Beretningen blev godkendt.

Udvalgsreferat:
De forskellige udvalgsmedlemmer fortalte på behørig vis om de forskellige udvalg.
Regnskab og budget:
Det mest iøjenfaldende er, at der er et større overskud end normalt. Det er ikke det vildeste problem 🙂
Budget og regnskab blev fremlagt og godkendt af årsmødet. Kontingentet forbliver uændret.
Valg af styrelsesmedlemmer:
De fire medlemmer, der genopstillede, blev genvalgt. De to suppleanter, der genopstillede, blev også valgt.
Ingen indkomne forslag
Eventuelt:
Palle Petersen åbnede eventuelts-ballet med spørgsmål omkring e-bøger. Der bliver informeret om e-bogsbibliotekspenge i forhold til de forskellige genrer.
Kasper Hoff informerer om en ny pulje til spillefilmsudvikling fra filminstituttet, som det kan være værd at kende.

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte