Find oversætter

Europæisk oversættertopmøde med dansk deltagelse

Den 1.-4. juni i år blev der afholdt årsmøde i Barcelona.
35 delegerede fra 28 europæiske oversætterorganisationer deltog.

Af Oversættere - 8. juni 2016

CEATL-årsmøde i Barcelona

Den årlige generalforsamling i CEATL (sammenslutningen af europæiske litterære oversætterforbund) blev i år afholdt i Barcelona den 1.-4. juni 2016, og DOF havde i år sendt to delegerede: Morten Visby, medlem af CEATL’s bestyrelse (og formand for vores alle sammens forbund), og undertegnede som observatør, da jeg er med i gruppen, der skal forberede afholdelsen af generalforsamlingen i København, formentlig i 2018.

Efter en præsentationsrunde af de knap 30 deltagende forbund blev to nye medlemmer stemt ind: Makedonien og Rumænien. Efter den mere formelle del af mødet med beretning og godkendelse af budget og regnskab blev alle deltagere inddelt i seks grupper, der på baggrund af allerede udarbejdede analyser af de enkelte forbunds styrker og svagheder diskuterede, hvordan især styrkerne kunne bruges til at forbedre vilkårene for oversættere, og hvordan erfaringerne i de enkelte lande kunne komme andre til gode. Det er tydeligt, at vi har mange grundlæggende forhold tilfælles, men det bliver også tydeligt, hvor lang vej der er for nogle lande, hvor fx bibliotekspengene bliver suget op af mafiøse organisationer!

Ud over udveksling af informationer og erfaringsdeling med andre beslægtede organisationer på internationalt plan foregår der også en del arbejde i CEATL’s interne arbejdsgrupper, som aflagde rapport. En af disse arbejder med synlighed og er blandt meget andet i gang med et Shakespeare-inspireret projekt, som skal munde ud i en kort film med deltagelse af samtlige medlemsforbund og med slutscene på Kronborg. En anden har været involveret i PETRA-E – et projekt, der skal udarbejde en fælles europæisk infrastruktur for uddannelse og oplæring af litterære oversættere. Derudover kunne en delegeret fra Italien berette om en aftale mellem en forlæggerforening, en fagforening og en oversætterforening om best practice fra indgåelse af kontrakt over redaktion og korrektur til færdigt værk. Den sidste gruppe aflagde rapport om rimelige arbejdsvilkår, muligheder og udfordringer for oversætteres ophavsret, herunder bl.a. hvad frihandelsaftalen TTIP kan betyde, samt deres lobbyarbejde i den forbindelse. Sædvanen tro sluttede den sidste aften af med et offentligt arrangement, denne gang en samtale med oversættere om litterær oversættelse fra catalansk til engelsk.

Der bliver udført et stort stykke (frivilligt) arbejde for oversætteres vilkår og synlighed inden for rammerne af CEATL, og som en ekstra bonus giver møderne en enestående lejlighed til at møde fagfæller fra hele Europa (der i denne sammenhæng defineres ligesom i UEFA!), knytte kontakter på tværs af grænser og udveksle erfaringer og tip. Og nyde en kølig spansk øl.

 

/Francois-Eric Grodin

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte