Find oversætter

It’s alive!

Hvad sker der i Dansk Oversætterforbund?
Sker der overhovedet noget..?

Af Uschi Tech - 29. november 2017
Dansk Oversætterforbund (DOF) er en interesseorganisation for litterære oversættere under Dansk Forfatterforening (DFF).

Arbejdet som oversætter kan være mange ting. Det afhænger bl.a. af, om du er litterær oversætter, translatør, tekster (af film og tv) eller tolk.
DOF er for dem, der arbejder med litterære oversættelser – både skøn- og faglitterære.

Vi består af en bestyrelse og en anseelig skare af medlemmer.
I skrivende stund, som er den 29. november 2017, består denne skare af 206 spillevende og sprogkloge medlemmer.

Og der er stadig plads til flere!

 

Det seneste år har vi ikke været så aktive på hjemmesiden. Men …

Bestyrelsen holder jævnligt interne møder, ligesom der fast hver første torsdag i måneden kl. 20 afholdes Oversætterstambord på Café Oven Vande på Christianshavn – for alle medlemmer og andre interesserede, der arbejder professionelt med oversættelse.
Møderne er uhøjtidelige møder uden dagsorden eller referat. Her udveksles erfaringer, stilles spørgsmål, diskuteres, formidles, oplyses, belæres, grines og hilses på.
Vær velkommen!
Obs: I december måned afholdes stambordet som julestambord på Hviids Vinstue allerede kl. 15.

Vores formelle nyhedsorgan er DOF’s mailingliste – som kun er for medlemmer. Her sendes mødereferater og andet nyhedsstof ud, oversætterproblematikker diskuteres, ordbøger anbefales og meget andet.

Derudover er vi selvfølgelig på Facebook.
Og gruppen hedder såmænd: Dansk Oversætterforbund.

Som noget forholdsvis nyt kan vi også tilbyde oversætterrådgivning om kontrakter, rettigheder og honorarer. Rådgivningen er fortrolig og baseret på en realistisk bedømmelse af mulighederne i det enkelte tilfælde.
Den er tilgængelig for både medlemmer og ikke-medlemmer og findes her:
Oversætterrådgivning.

Vi udbyder også kurser for litterære oversættere. Kurserne finder typisk sted i Strandgade på Christianshavn eller på Hald Hovedgaard i Viborg og er gratis for medlemmer.

I Forfatterforeningens trykte medlemsblad, Forfatteren, kan man risikere at finde en artikel skrevet af en af os – eller et interview, vi deltager i.

Derudover kan man finde os omtalt på næsten-tryk, dvs. på Babelfisken.
Babelfisken er et webtidsskrift om oversættelse. Om at oversætte og om at læse oversættelser. Om oversættere og om oversatte forfattere og om oversatte bøger.
Tidsskriftet redigeres af nogle af vores medlemmer.

Indimellem kan vi også finde på at holde en fest, som regel i Dansk Forfatterforenings lokaler i Strandgade. Og én gang om året holder vi en intern DOF-julefrokost.

… vi er aktive og eksisterende! Selv om det ikke altid ses på hjemmesiden, så findes vi: på arbejde og i live (hvilket ofte er det samme),  bag tastaturet derhjemme, på kontorfællesskaber – eller ude blandt jer!

 

 

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte