Find oversætter

Kjeld Elfelts Mindelegat til Marcel Lysgaard Lech

Ved legatreceptionen d. 27. august modtager oversætter Marcel Lysgaard Lech Kjeld Elfelts Mindelegat 2021. Legatet tildeles en ”yngre oversætter, der har oversat betydelige skønlitterære værker med glæde og fantasi.”

Af Oversættere - 27. august 2021

I år er det 17. gang, Kjeld Elfelts Mindelegat bliver uddelt, og det er en enig DOF-bestyrelse, der har valgt at hylde Marcel Lysgaard Lech for hans indsats som oversætter af oldgræske tekster, særligt antikke græske dramaer af Sofokles, Euripides, Aristofanes … men også lyrik og filosofi. Bl.a. er AristotelesPoetikken  på vej fra Hans Reitzels Forlag.

Årets legatmodtager er således en vigtig formidler af tekster fra en tid og kultur, som både er fjerne og genkendelige for os, men forfattet på et sprog, der nu kun findes som skrift og derfor har brug for oversætteren for at berige og berøre os i dag.

 

 

Til daglig er Marcel Lysgaard Lech lektor i klassisk græsk og oldtidskundskab ved Syddansk Universitet. I 2018 deltog han desuden i den internationale oversætterdag, Hieronymusdagen, som DOF er medarrangør af.

Legatet overrækkes ved Dansk Forfatterforenings årlige legatreception. Alle er velkomne!

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte