Find oversætter

Online årsmøde for den faglitterære gruppe

Den faglitterære gruppe afholder online årsmøde tirsdag den 13.april 2021 kl. 16-18.

BEMÆRK: ændret tidspunkt i forhold til tidligere oplyst

 

Dagsorden i ifølge vedtægterne.
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Beretning fra styrelsen
 5. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige opgaver
 6. Forelæggelse af eventuel forretningsorden
 7. Forelæggelse af regnskab
 8. Budget og kontingent
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af styrelse og revisor
 11. Eventuelt

Forslag til punkter til dagsordenen skal være formand Henrik Poulsen i hænde senest den 3.april: henrik@henrikpoulsen.com.

F-Styrelsens årsrapport offentliggøres på gruppens website den 1.april.

Årsmødet gennemføres virtuelt.

Tilmelding

Fortryd

Alle felter skal udfyldes

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte