Find oversætter

AFLYST: Det faglitterære årsmøde

DAGSORDEN

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Beretning fra styrelsen.
  5. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige opgaver.
  6. Forelæggelse af regnskab.
  7. Budget og kontingent.
  8. Indkomne forslag.
  9. Valg af styrelse og revisor/revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før årsmødets afholdelse. Se i øvrigt vedtægter på foreningens hjemmeside under F-gruppen.

Dagsorden og det reviderede regnskab vil være fremlagt ved mødet fra kl. 15.

På valg er: To medlemmer til styrelsen, to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.

Styrelsen tager imod en time før årsmødets begyndelse. Kom og få en snak med os og hils på gode kolleger, gamle og nye.

Rejseudgifter til Årsmødet udenfor hovedstadsområdet refunderes.

Årsmødet rundes af med spisning. Tilmelding til formanden på egholm@egholm.nu inden fredag den 20. marts 2020.

Tilmelding

Fortryd

Alle felter skal udfyldes

2004 - 2020 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte