Find oversætter

NB! Kurset er aflyst! Fakes og plagiater

 

OBS! KURSET ER AFLYST 

Kurset vil omhandle:

  • hvilke strategier, der ligger bag udbredelsen af fake news

  • hvordan, man kan afsløre fake news

  • hvilke forpligtelser, man som forfatter har over for fakta
  • hvilke legitime måder der findes til bearbejdning af fakta i tekstproduktionen
  • hvordan man kan sikre, at man redelig kan inddrage indhold fra andre tekster uden at plagiere eller ”låne”
  • hvilke rettigheder man har som forfatter, hvis ens værker er udsat for plagiat eller uretmæssigt lån

 

Formuleringen ‘Ordets magt’ har fået en ny betydning efter fremvæksten af fake news, bevidst fordrejede oplysninger, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, og som har til hensigt at desinformere offentligheden.

Informationsmængden i medierne er i dag så omfattende, at det er umuligt at kvalitetsteste alle tekster. Det øger muligheden for at sprede urigtige, unøjagtige informationer med den hensigt at destabilisere den faktabaserede orden.

De mange medier øger samtidig muligheden for at efterligne og plagiere andre forfatteres tekster gennem delingstjenester, paste-funktioner og ”lån” uden kildeangivelse. Det truer originalitet og rettigheder.

 

 

Underviser(e)

Henrik Skov Nielsen

er stifter af den internationale forskergruppe: “Unnatural Narratology”, http://www.nordisk.au.dk/forskningscentre/nrl/unnatural samt af den nationale gruppe “Narrative Research Lab”, http://www.nordisk.au.dk/forskningscentre/nrl og senest af ”Centre for Fictionality Studies”. Ansat ved Aarhus Universitet og gæsteprofessor ved Tampere universitet, Finland.

Fotografi udlånt af Henrik Skov Nielsen

Morten Rosenmeier

er professor i ophavsret ved Københavns Universitet og formand for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne. Han har beskæftiget sig med plagiat-problemstillinger i en række sammenhænge. Læs mere om Morten på www.jura.ku.dk/mortenrosenmeier

Fotografi: Christina Bode

Tilmelding

Fortryd

Alle felter skal udfyldes

2004 - 2020 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte