Find oversætter

Gå-hjem-møde om, hvad må du trække fra i skat?

Foreningens revisor holder oplæg om fordele og ulemper ved eget firma, fradrag v. rejse, forbrug, diæter etc.
Derudover vil der være et eksempel på en selvangivelse med de mest forekommende beløb sat ind som kommentarer, og der vil til slut være mulighed for at stille spørgsmål til revisor.

Arrangementet er for ordinære medlemmer. Tilmelding til df@danskforfatterforening.dk

NB! Det kan være en god ide at orientere sig i Kunstnernes beskatning inden mødet: https://www.dansk-kunstnerraad.dk/kunstnernes-beskatning/

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte