Find oversætter

Gå i kødet på Bibelen

Tekstkursus for forfattere og sangskrivere

Der står ikke noget om et æble. Frugt, men ikke æble. Der står heller ikke noget om tre vise mænd. Der er bare et tilfældigt antal. Og der står intet om et ’intet’. Verden skabes derfor måske i virkeligheden ud af kaos eller uorden?

Kurset ’Gå i Kødet på Bibelen’ dykker ned i Bibelen for at finde ud af, hvad der egentlig står. Samtidig giver kurset et indblik i, hvordan Bibelen er blevet til som tekstsamling, hvilke kulturer teksterne er opstået i og hvilke kilder, der går forud. De forskellige forfattere, stemmer, sociokulturelle strategier og teologier, som taler med og mod hinanden i den bibelske tekstsamling, bliver diskuteret, og en række temaer, som går på tværs i flere af teksterne, vil blive undersøgt – herunder temaer som ’mad og identitet’ og ’børneofringer’. En del af kurset vil også kigge nærmere på de sproglige overvejelser i forhold til spørgsmålet om oversættelse af Bibelen til dansk.

Fokus på kurset er således ikke så meget på Bibelens receptionshistorie i fx kunst og litteratur som ’Bibelen selv’. Kurset henvender sig til forfattere og kunstnere, der ønsker at arbejde med Bibelen som kulturel kilde bag om receptionshistorien. Formen varierer mellem forelæsninger og tematiske tekstlæsninger og diskussioner.

Kurset løber over fire dage: 19.-20. marts + 16.-17. april 2021, alle dage 10.30-16.30 (sidste dag afsluttende med et glas vin)

Prisen er inkl. frokost og kaffe/kage alle fire dage.

Der læses Bibelen på dansk, som Bibelselskabet sponsorerer til deltagerne.

Kurset arrangeres af Grundtvig-Akademiet og Bibelselskabet i samarbejde med Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere.

 

Med en begrundet ansøgning forstås en kortere beskrivelse af dit professionelle virke, hvad du arbejder på lige nu, hvorfor netop dette kursus har din interesse, og hvad du regner med at få ud af kurset.

Underviser(e)

Pablo Llambías

er forfatter og underviser. Han debuterede i 1996 med "Hun har en altan". Siden er kommet en hel række bøger, senest romanen "Natteskær", 2017. Pablo Llambías har arbejdet i 12 år på Forfatterskolen og er i dag tilknyttet Rytmisk Musikkonservatorium i København og Aarhus. Han er samtidig flittigt benyttet underviser andre steder og har i 2017 blandt andet undervist på Det Jyske Kunstakademi, Den Danske Scenekunstskole, Arkitektskolen, Pastoralseminariets Efteruddannelse, Aarhus Universitet, FGK Vestsjælland.

Fotografi: Per Morten Abrahamsen

Kasper Dalgaard

er Ph.D., underviser og forfatter til flere bøger om jødedomme og kristendomme. Han har i ca. 10 år undervist i Det Nye Testamente ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og de seneste 4 år i Kristendomshistorie ved Religionsvidenskab, Københavns Universitet. Hans primære forskningsinteresse er den klaustrofobiske tidlige officielle kristendom, alskens mærkværdige og utraditionelle sekteriske kristendomme samt udviklingen af figurer og religiøse koncepter fra jødedom til kristendom.

Fotografi venligst udlånt af Kasper Dalgaard

Hans J. Lundager Jensen

er professor i Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Hans særlige kompetenceområder er Gammel Testamente og Nærorientalsk religion samt religionsvidenskabelig teori. Han har særligt forsket i myter, ritualer og teologier i Det Gamle Testamente, inspireret af strukturalisme (bl.a. Claude Lévi-Strauss), poststrukturalisme (bl.a. Peter Sloterdijk) og fundamental-sociologi (bl.a. Emile Durkheim). Han har bl.a. skrevet en lærebog om Gammel Testamente og doktordisputatsen Den fortærende ild samt talrige artikler i bl.a. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (frit tilgængeligt via https://tidsskrift.dk/index.php/rvt ). Han har desuden bidraget til Gads Bibel Leksikon som redaktør og bidragsyder og til Bibelselskabets Studiebibelen.

Fotografi venligst udlånt af Hans J. Lundager Jensen

Anne Katrine de Hemmer Gudme

er professor i Det Gamle Testamente ved det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Hun arbejder med gammeltestamentlig religionshistorie set i lyset af dens mellemøstlige oldtidskontekst, og hun interesserer sig især for ritualer i Det Gamle Testamente, både religiøse ritualer, såsom ofre og renselse, og sociale ritualer, såsom gavegivning, måltider og gæstfrihed. Hun har blandt andet skrevet bogen Himmelsk føde og forbuden frugt (2018), der handler om madens mange funktioner og betydninger i Bibelen, og hun har skrevet flere artikler om sanselighed, materialitet, køn, vold og død i Det Gamle Testamente. Hun har undervist på Folkeuniversitetet i København, Københavns Universitet, Universitetet i Helsinki og Exeter Universitet i Storbritannien, og er en aktiv foredragsholder i sognegårde, på højskolekurser m.m.

Fotografi venligst udlånt af Anne Katrine de Hemmer Gudme

Martin Ehrensvärd

er ph.d. i bibelsk hebraisk sprog og har publiceret akademiske og populære bøger og artikler siden 1997, primært om bibelsk hebraisk. Han er lektor ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Han har undervist i sprog på universitetet siden 1990. De seneste seks år har han arbejdet på oversættelsen og redaktionen af Bibelen 2020.

Fotografi venligst udlånt af Martin Ehrensvärd

Gitte Buch-Hansen

har sin daglige gang på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor hun som lektor (ph.d.) underviser og forsker i Det Nye Testamentes tekster og deres virkningshistorie. Hun har i mange år beskæftiget sig med det nytestamentlige åndsbegreb, men har nu kastet sig over kødet og begærets rolle i de samme tekster. Aktuelt har dette ført til en helt særlig interesse for bierne og honningens rolle i de bibelske tekster og i teologien, som hun kombinerer med at passe bistaderne på Søndre Campus. Hun har en passion for film, som har resultater i flere artikler om bibelske motivers efterliv på div. platforme.

Fotografi venligst udlånt af Gitte Buch-Hansen

Jesper Tang Nielsen

er tidligere lektor i Det nye Testamente ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og nuværende (per august 2020) præst i Vartov og Københavns valgmenigheder. Han har i mange år undervist og forsket i de nytestamentlige skrifter med særligt henblik på Johannesevangeliet og Paulus samt de apokryfe tekster. Et særligt interesseområde er spørgsmålet om, hvordan fortællinger udvikles gennem en særlig narrativ logik. I kraft af hans nye embede er de nytestamentlige skrifters brug og betydning i den gudstjenestelige praksis naturligt kommet i centrum for hans arbejde.

Fotografi venligst udlånt af Jesper Tang Nielsen

Tilmelding

Fortryd

Alle felter skal udfyldes

2004 - 2020 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte