Find oversætter

Kom ind i værkstedet

Kom ind i værkstedet er møder, hvor en forfatter kan få faglig sparring og input til et igangværende skrivearbejde.

Forfatterne kan bede om at modtage sparring på et tema eller et mindre tekststykke (højst 2 sider) – eller om at deltage som responsgivere.

Fortæl om du ønsker det ene eller det andet, når du melder dig til birtekont@mail.tele.dk senest den 11. maj.

 

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte