Find oversætter

Nordjysk forfattertræf

Det første “Ud-af-huset-møde” for medlemmer på Fyn blev holdt den 16. november 2018 i Svendborg og er omtalt i årets første nummer af “Forfatteren”. Nu er turen kommet til jer i det nordjyske, og vi inviterer til møde på Johannes V. Jensen Museet i Farsø

med følgende foreløbige program:

14:00-15:30: Velkomst efterfulgt af debat om aktuelle litterære emner set i nordjysk perspektiv og gerne i sammenhæng med kortere oplæsninger (max. 5 minutter) af passager fra egne eller andres værker (Pt. har fem forfattere tilkendegivet, at de gerne vil bidrage med oplæsning. Der er altså forsat plads. Og som tidligere nævnt vil der efter til denne del af vort møde være offentlig adgang.

15:30-16:00: Pause og rundvisning på museet for DFF’s medlemmer ved museets leder Peter Hørup.

16:00-18:00: Gensidig intern orientering og debat om aktuelle faglige emner og spørgsmål (meget gerne også med afsæt hvad der rører sig blandt jer i det nordjyske) f.eks.: Folkebibliotekernes fremtidige rolle, ebøger, forfatterøkonomi, kunstfonden, kursusaktiviteter og planlagte aktiviteter i S-grupperegi i resten af 2019 og ideer til 2020.

18:00-20:00: Fælles spisning på museet. . Vi planlægger at få bragt mad udefra.

Sidste år besluttede styrelsen i DFF’s skønlitterære gruppe at holde 1-2 “Ud-af-huset-møder” årligt forskellige steder i landet for medlemmer, som bor langt fra Storkøbenhavn og derfor har svært ved at deltage i Forfatterforeningens aktiviteter i København. Hensigten er, at styrke den gensidige personlige kontakt, dialog og erfaringsudveksling om aktuelle fagpolitiske spørgsmål, at støtte litterær dialog, samt at fremme lokal netværksdannelse blandt forfattere. I hvert fald tre af S-styrelsens medlemmer deltager, og vi vil gøre vort bedste for, at vi alle får et godt og udbytterigt møde, herunder fungere som tovholdere i fornødent omfang på forskellige områder.

Din deltagelse er gratis, og du er selvsagt mere end velkommen til at komme med forslag til indhold.

Det var meget opmuntrende, at mange af jer svarede positivt på invitationen, og at flere af jer gerne ville læse op. Af hensyn til den sidste planlægning vil vi nu gerne have din endelige tilmelding (evt. afbud), samt om du ønsker at deltage i fællesspisningen, og om du vil læse op. Alle medlemmer af Dansk Forfatterforening er velkomne! Send dine svar hurtigst muligt (så er det gjort) og senest 25. september til Frode Z. Olsen (frode.z.olsen@mail.dk).

Vi glæder os meget til at mødes med jer!

Bedste hilsener fra os alle i S-styrelsen

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte