Find oversætter

Skagen workshop

Skagensmalerne var i 1880’erne en væsentlig del af et rigt kunstnermiljø, der blandt talte Krøyer, ægteparret Ancher og Drachmann.

Kurset er en workshop, hvor forfattere og illustratorerne samler stof til tekster og illustrationer på tværs af genrerne om stedet, tiden og kunsten.

Kurset, som afholdes på Statens Museum for Kunst, består både af foredrag om Skagensmalerne ved museets egne folk, rundvisning i samlingen, samt tegne- og skriveøvelser på stedet.

Med en begrundet ansøgning forstås en kortere beskrivelse af dit professionelle virke, hvad du arbejder på lige nu, hvorfor netop dette kursus har din interesse, og hvad du regner med at få ud af kurset.

NB. Ændringer kan forekomme. Deltagere på kurset betaler selv entre til SMK.

Underviser(e)

Mette Houlberg Rung

Mette Houlberg Rung er cand.mag. i kunsthistorie og har en ph.d. fra Leicester University. Hun har været knyttet til SMK siden 2006.

På SMK arbejder Mette som kunstformidler og forsker. Hendes forskningsområder omfatter museologi, kunstformidling, udstillinger og æstetiske oplevelser. Hun arbejder især med det personlige og temporære møde mellem udstilling, kunst og museumsbruger, samt spørgsmål om deltagelse og oplevelse. I 2013 afsluttede hun sin afhandling Negotiating Experiences – Visiting Statens Museum for Kunst, der handler om de æstetiske oplevelser, som voksne besøgende har på SMK. Hun deltager i forskningsprojekter som f.eks. Museums in the Information Age and har publiceret bredt f.eks. Collective Creativity in the Art Museum.

Udover forskning er Mette involveret i planlægning, design og produktion af særudstillinger samt faste samlinger på SMK. Her fokuserer hun på dramaturgi, formidling og brugeroplevelsen i udstillingerne.

Mette er også Honorary Research Fellow ved Department of Museum Studies, Leicester University, censor ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Leicester University, peer reviewer, samt rådgiver på flere projekter og forskningsprojekter som f.eks. Kunst og Nærvær. Hun er også en del af styregruppen bag forskningsprojektet Take Part.

Peter Nørgaard

Peter Nørgaard Larsen (født 1960) er mag.art. og ph.d. i kunsthistorie og har siden ansættelsen som museumsinspektør på SMK i 1995 været ansat i forskellige funktioner på museet: fra 2001 seniorforsker, fra 2004 forskningschef, fra 2008 samlings- og forskningschef, fra 2016 vicedirektør for samling, forskning og bevaring og fra efteråret 2018 overinspektør og seniorforsker med ansvar for den ældre danske og europæiske samling 1750-1900.
Peter har især beskæftiget sig med udvekslingen mellem dansk og europæisk kunst i 1800-tallet og skrevet om bl.a. symbolisme, L.A. Ring, Vilhelm Hammershøi, Joakim og Niels Skovgaard, Julius Lange, Kunstakademiets historie, guldalderens atelierbilleder, senguldalderen, historiemaleri omkring 1864, japanisme, Carl Bloch og Elisabeth Jerichau-Baumann. Af redaktionelle opgaver kan nævnes opgaven som redaktør for forskningstidsskriftet SMK Art Journal (2005-11) og Perspective (2016-).
Igennem årene har Peter kurateret eller været medkurator på en række udstillinger bl.a. Dansk skulptur (1996), Sjælebilleder (2000), Strindberg (2001), Impressionismen og Norden (2003), L.A. Ring (2006), Verden som landskab (2007), Japanomania (2017). I de kommende år følger forskning og kuratering i tilknytning til to store udstillinger på SMK med Dansk Guldalder (efteråret 2019) og Anna Ancher (foråret 2020).

Christina Englund

Forfatter og underviser, Christina Englund, født 1974, er tovholder og står for øvelser og teoretisk input. Christina er cand.mag. i retorik og har undervist i at skrive i 15 år.
Hendes seneste roman 'Slugt' om fotografen Francesca Woodman udkom i 2021 på Lindhardt & Ringhof.

Foto: Kajsa Gullberg

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte