Find oversætter

Workshop: Historien i fag- og skønlitteratur

Kurset ”Historien i fag- og skønlitteratur” handler om, hvordan forfattere af skøn- og faglitteratur for børn og voksne anvender og kan anvende historien i tekst og billeder.

Aldrig har historien været mere moderne. Skønlitterære forfattere skriver romaner, noveller, billedromaner om forgangne tider, faglitterære forfattere skriver om fortidige begivenheder, personer og livsformer i faghistoriske værker, biografier, undervisningsmaterialer osv. Filmfolk laver ikke historiebøger. Det skal se rigtigt ud, men det skal ikke være rigtigt. Distinktionen mellem ord og billede er ved at blive ophævet. Sprog er arbitrært/digitalt, billedet var analogt, men bliver i dag billeddigitaliseret. Hvordan kommer billedet til at flugte med den historiske virkelighed? Hvornår er billedgengivelsen naturalisme, og hvornår er det fiktion eller abstrakt? Opdigtede billeder er sande på andre planer. Vi vil bl.a. beskæftige os med, hvad historie er, hvordan og med hvilke virkemidler historien fremstilles i faghistoriske værker og fiktionsværker med særligt fokus på berøringsfladerne mellem fiktionsfremstillinger og faghistoriske fremstillinger.

For alle medlemmer.

Med en begrundet ansøgning forstås en kortere beskrivelse af dit professionelle virke, hvad du arbejder på lige nu, hvorfor netop dette kursus har din interesse, og hvad du regner med at få ud af kurset.

Underviser(e)

Tove Thage

Jeg er tidligere museumsinspektør for Moderne Samling på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, seniorforsker, ph.d. . - jeg har i hele min karriere arbejdet tværvidenskabeligt med kunst, især fotografi som kunst, teater og portrætter.
I dag freelance forsker og forfatter, arrangør af udstillinger og foredragsholder.
Jeg har bl.a. udgivet en ikonografi over de fotografiske portrætter af H.C. Andersen, medvirket til bog om de fotografiske portrætter af Herman Bang, billedkunstneren Richard Winther, samt skrevet talrige katalogtekster og essays til bøger om fotografer og fotografiets historie & genrer, desuden er jeg anmelder ved Magasinet Kunst.

Fotograf: Lucas Haberkorn.

Annemette Hejlsted

Jeg er mag.art. og ph.d. i nordisk litteratur. I løbet af min karriere har jeg forsket og undervist i dansk og nordisk litteratur. Jeg har været ansat på en række universiteter som forsker og underviser, f.eks. har jeg været lektor i dansk litteratur ved Islands Universitet. Jeg skriver litteratur om litteratur og er forfatter til en række artikler og bøger om skønlitteratur, heriblandt en række artikler om kriminallitteratur, chicklit og store nordiske forfattere som Kerstin Ekman, Karen Blixen, Dorrit Willumsen og Tove Ditlevsen. I dag er jeg freelance forsker, forfatter, underviser og foredragsholder. Jeg har blandt andet holdt kurser om den historiske roman.

Fotograf: Jens Peter Nielsen.

Tilmelding

Fortryd

Alle felter skal udfyldes

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte