Find oversætter

Månedens fagforfatter: Birgitte Andersen

Jeg skriver ud fra en idé, men sproget er vigtigt for mig, at forsøge at finde en rytme i sproget, selvom det er et fagligt emne, jeg skriver på.

Af De faglitterære - 2. februar 2018

– vil du præsentere dig for os?

Jeg hedder Birgitte Andersen og er cand. mag. i historie og dansk, har arbejdet i mange år som henholdsvis gymnasie- og erhvervsskolelærer, samtidig med at jeg har skrevet artikler og været medforfatter på nogle undervisningsbøger. For fem år siden holdt jeg med at undervise for at realisere min drøm om at blive forfatter på fuld tid og debuterede i 2014 med den historiske børneroman Mungo Parks eventyrlige rejse til Afrika, en parafrase over den skotske opdagelsesrejsendes dagbog.

Hvad udmærker dine bøger sig med?

Mine bøger er præget af mit faglige arbejde som først og fremmest historiker. Jeg begyndte at skrive artikler, debatindlæg og kronikker om samfundsmæssige emner, fx Murens Fald, hvordan man inddrager skønlitteratur i historieundervisningen og pædagogik generelt.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

I troldkvindens værksted, der udkom i 2016 og er en bog om den svenske forfatter Kerstin Ekman og hendes arbejdsmetode. Bogen er dels en analyse af forfatterens værker ud fra den russiske sprogbrugsteoretiker M. Bakhtins teorier  og dels en inspirationsbog for spirende forfattere. Det er en bog, der på mange måder følger mit eget liv. Allerede i 1970´erne  som studerende fulgte jeg Ekmans romansuite over barndomsbyen  Katrineholm, en mindre by i Sverige med fokus på byen og dens udvikling fra et kvindeperspektiv. Jeg er selv vokset op i en mindre by. I den følgende bog Røverne i Skuleskoven laver hun en collage over nogle af forbilledet Selma Lagerlöfs værker, en forfatter der ligeledes hører min barndom til med hendes fantastiske Niels Holgersens vidunderlige rejse gennem Sverige, der er en dannelsesrejse, men også en geografibog, hvor Sveriges egne bliver præsenteret med den specielle natur og myter. Bogen blev skrevet, mens Lagerlöf stadig arbejdede som lærer. Heller ikke hendes politisk bekymrede roman Gør mig levende igen er fremmed for mig.

Hvorfor skriver du faglitteratur?

Faglitteraturen er nok den genre, der ligger tættest på min uddannelse og arbejde og derfor falder det mig naturligst. Men jeg kan lide at prøve forskellige genrer af, har som nævnt prøvet kræfter med skønlitteraturen, skrevet flere essays og rejseskildringer.

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

Der er ikke en bestemt forfatter, der har præget min egen skriveproces. Jeg skriver ud fra en idé, men sproget er vigtigt for mig, at forsøge at finde en rytme i sproget, selvom det er et fagligt emne, jeg skriver på. Selma Lagerlöfs børnebog har jeg overfor nævnt; jeg synes, det er en sjov og underfundig måde at præsentere et stof for børn på. I mine rejseessays har jeg skelet til Carsten Jensens og den mere psykologiske, norske forfatter Finn Skårderuds værker, sidstnævnte kombinerer den indre og ydre rejse på en spændende måde.

Hvad skriver du på lige nu?

I øjeblikket skriver jeg på en bog om Marokko, en rejsefortælling, som jeg laver sammen med en billedkunstner, hvor vi forsøger gennem ord og billeder at præsentere et land og en kultur på en forhåbentlig anderledes måde. I den forbindelse jeg har genlæst Carsten Jensens rejsebog Jeg har hørt et stjerneskud.

Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud?

Jeg skriver bedst om formiddagen, når dagens avis er læst, til hen på eftermiddagen, hvor jeg går i gang med læsning af anden litteratur. Hvis jeg går i stå i arbejdet, tager jeg løbeskoene frem og løber en lang tur. I mit nuværende arbejde spiller diskussioner med min makker en central rolle, og processen er derfor mere tidskrævende.

Hvordan håndterer du fagforfatterens vekslen mellem research og skriveri?

Når jeg starter med en bog, laver jeg meget research, hele dagen går med dette arbejde. Som skriveprocessen skrider frem, bliver research-delen begrænset til enkelte opslag, eller supplerende læsning, skal altid lige tjekke noget, til sidst er det koncentreret skrivning, evt. i forbindelse med et ophold på Hald Hovedgård.

Hvad synes du om faglitteraturens stilling i Danmark i dag?

Jeg synes, der sker mange gode tiltag for at synliggøre fagbogen, fx Århus Universitetsforlag og deres Tænke-pause-serie, som har været med at gøre fagbogen populær og lettere tilgængelig. Til gengæld er jeg bekymret for bogens stilling generelt, med bibliotekernes store nedskæringer og satsen på det populære.

Findes der en anden forfatters bog, som du gerne ville have skrevet?

Ulrik Langens bog Tyven, hvor han kombinerer grundig research med indlevende miljø- og personkarakteristikker. Man kan ligefrem lugte og sanse 1700-tallets København, når man læser hans eminente bog om manden, der stjal guldhornene og omsmeltede dem.

Til Birgittes hjemmeside

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte