Find oversætter

Månedens fagforfatter: Pia Deleuran

Der er vist ikke rigtig nogen almindelige dage. Jeg kan nok bedst illustrere min indsat på en hverdag under mottoet “Never run faster than your guardian angle can fly”.

Af De faglitterære - 1. september 2018
– vil du præsentere dig for os?

Tak for indbydelsen og ja da, det vil jeg mægtig gerne.

Jeg har været medlem af forfatterforeningen siden 2000 og synes det arbejde, der gøres i vores forening er inspirerende og fascinerende. Der sættes mange initiativer i gang med fokus på litteraturens rolle i samfundet, der lægges vægt på kursustilbud og på netværksdannelsen mellem forfattere blot for at nævne et par eksempler. Jeg vil sige: “Good job”.

Gennem en årrække har jeg selv været involveret i både hovedbestyrelsens arbejde og også i den faglitterære styrelses. Det har givet et godt indblik i de mange aktiviteter og kan varmt anbefales. I en periode har jeg været formand for foreningens hverveudvalg og del af f-styrelsens velkomstudvalg og arbejdet for at tydeliggøre, at vi alle nok bør tage en eller to skrivende venner i hånden og hjælpe dem ind i vores fantastiske fællesskab. Jo flere medlemmer jo mere slagkraft.

Ud over at være f-medlem er jeg del af Lyrik-gruppen og af de kvindelige forfattere.

Hvad udmærker dine bøger sig med?

Samspillet mellem en tekst og et tilhørende billede, hvis jeg skal nævne én ting. Der er flere kan jeg røbe, men kig gerne ind på publikationslisten på vores hjemmeside under min profil, her fremgår værkerne. Det ville være fint, hvis alle benyttede muligheden for at skrive lidt om sig selv på foreningens hjemmeside. Sekretariatet bistår på fineste vis ved jeg af egen erfaring.

Som det kan ses på siden, er mange af mine udgivelser skabt i samarbejde med fotograf Sisse Jarner. Hun arbejder med skræddersyede illustrationer til bidrag i antologierne. Der opstår en helt særlig nærhed og samtidig liv i bøgerne på den måde. Du er som læser straks i gang, når du ser billedet. I forhold til ren tekst, hvor der skal tages lidt tilløb. Det er min erfaring.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

Lige nu er det bøgerne om Forældreansvarsloven. En serie på tre udgivet fra Djøfs forlag i 2008, 2009 og 2011. De beskriver de grusomheder en række danske borgere er i og har været udsat for siden 2007 og fremover på grund af en lovgivning. En lovgivning, der ikke overholder menneskerettighederne og heller ikke andre gængse retsprincipper. Det har gjort det muligt for krænkelserne at finde sted. Det er ubegribeligt at være så tæt på strukturelle overgreb. Litteraturen kan påvirke tingenes tilstand og samtidig bliver den et vidne for eftertiden.

Når noget sådant sker i samfundet har litteraturen en vigtig rolle at spille. Ved urimeligheder og uretfærdighed kan der gøres brug af forskellige genre. Alle fredelige midler må naturligvis tages i brug.

Hvorfor skriver du faglitteratur?

Som advokat og mediator er det en stor glæde at kunne dele sin viden og erfaring via faglitteratur med professionen, men også med andre faggrupper og med folk, der er interesseret i jura og konflikthåndtering.

Hvordan regler i samfundet skal udmøntes, og hvordan rammerne i vores samfund skal være, det er centralt og til vedvarende drøftelse. Det er grundlaget for vores demokrati og for rammerne for for eksempel familiedannelse. Familierne, der kan betragtes som samfundets fundament.

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

Lige nu er det den svenske børnebogsforfatter Jan Lööf med bogen: “Historien om det røde æble”.  Bogen viser på flotteste vis i ord og billeder, at man ikke altid kan regne ud, hvad der er hændt. Vi kan være tilbøjelige til at tro, at vi kan regne det hele ud og vide alt, men virkeligheden overgår ofte fantasien.  Bogen bruger jeg i mediationsundervisning til at illustrere, at når der skal løses konflikter, så er det vigtigt, at parterne får tid til at redegøre grundigt for, hvad de har oplevet i forbindelse med konfliktens opståen og også under det videre forløb. Det er med at være ydmyg.

Lyrikken bruger jeg også i undervisningen af advokater og dommere. Lige nu har jeg en gl klassiker “116 chok for sheiken” af Lars Bukdahl på programmet. Jeg læser en bid op af langdigtet, som en teaser, og så lader jeg bogen ligge i lokalet så deltagerne kan læse videre i pauserne eller tage et foto af den og låne den på biblioteket eller søge efter den antikvarisk, når de kommer hjem. Den er nemlig udsolgt fra forlaget.

Hvad skriver du på lige nu?

Jeg er i et netværk, hvor vi er i gang med at planlægge en antologi med 365 kapitler med lige så mange illustrationer til. Sisse Jarner mfl. er med igen. Værket handler om moderskabet og er en videreførelse af “MOR – en antologi om moderskab, der udkom i 2017.

Ud over dette projekt arbejder jeg med den sidste del af en kogebogs-trilogi. Jeg har netop lagt titlen fast: “Konfliktløsernes kogebog – nye boller på suppen”. Danske advokater står for udgivelsen.

Der er flere titler, som ligger på mit bord f.eks. én på engelsk om problemerne som familielovgivningen har forårsaget.

Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud?

Der er vist ikke rigtig nogen almindelige dage. Jeg kan nok bedst illustrere min indsat på en hverdag under mottoet “Never run faster than your guardian angle can fly”.

Hvordan håndterer du fagforfatterens vekslen mellem research og skriveri?

Se gerne ovenfor – jeg er i fuld gang mange timer hver dag.

Hvad synes du om faglitteraturens stilling i Danmark i dag.

Det korte svar er, at den er under pres. Danmark er et lille sprogområde. Som noget nyt præger hurtigheden fra de sociale medier lysten til fordybelse. Men faglitteraturen er samfundets salt og vil dermed altid have en rolle at spille.

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte