Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 5 - 2017

Blixenfest for københavnere

Det var til Blixenprisuddelingen maj 2017, at jeg fik tanken: Er her ikke en geografisk skævhed?
Jeg drog hjem til Aarhus og gav mig til at tælle op. Hvor i landet kom prismodtagerne og jurymedlemmerne fra? Og hvor i landet bor de forlag, som havde udgivet de præmierede værker?

Af Janne Hejgaard

Der er længere fra København til provinsen end omvendt. Det diskuteres jævnligt, om der findes et ”indspist, københavnsk, litterært miljø”. Det interessante er, hvad der menes med indspist. ”Tæt forbundet med, fast sammentømret”, foreslår min begrebsordbog, og det er der ikke noget i vejen med. Det går galt, når indspistheden bliver så grel, at den lukker sig om sig selv. Når indspistheden bliver elitær eller chauvinistisk. Når de indspiste tilhører én bestemt slags og mener, at andre slags ikke er værd at beskæftige sig med eller i al fald ikke er af interesse. Fænomenet er blevet klart illustreret i alt det med kvinder, mænd og ligestilling. Men det gør sig også gældende, når man taler om geografi.

 

Litteraturfest for hele Danmark?

Blixenprisfesten i maj 2017 blev præsenteret som en fest for litteraturen i hele Danmark, men ordene svarede ikke til virkeligheden. Kun én prismodtager bor i Jylland.

13 af de i alt 16 prismodtagere bor i København. Og to modtagere bor andetsteds på Sjælland.

Det svarer ikke til den geografiske fordeling af danske forfattere. Der er ingen opgørelse over, hvor i Danmark forfattere bor, men jeg ved, hvor Dansk Forfatterforenings medlemmer bor. I 2015 boede knap 52 % af den samlede medlemsskare i København, og 17 % boede på Sjælland uden for Storkøbenhavn.

19,5 % havde hjemme i Jylland, og godt 6,5 % bor på Fyn, Falster, Møn, Lolland og de sydfynske øer. Resten af foreningens medlemmer boede på Bornholm eller i udlandet.

 

Hvor kommer så jurymedlemmerne fra?

Konklusionen kunne nu være, at de københavnske forfattere simpelthen er dygtigere end de jyske, fynske osv. Eller: at dygtige forfattere flytter til København. Det kan jeg ikke vide, men når jeg nu også kigger på jurymedlemmernes bopæl, så går mine forestillinger i en anden retning.

Det vil være rimeligt, at antallet af jurymedlemmer fra de forskellige dele af Danmark procentvis svarede så nogenlunde til antallet af DFF-medlemmer.

De mere end 40 jurymedlemmer er udpeget af Blixen-bestyrelsen – dér, hvor de ikke på forhånd er givet af en af fundats. Blixen-bestyrelsen består af tre medlemmer: Formanden for hver af de to forfatterforeninger samt et foreningsuafhængigt medlem med organisatorisk og økonomisk erfaring.

Jeg kender kun identiteten på de to formænd, som begge bor i København. Derudover kan jeg se, at af de godt 40 jurymedlemmer, der stillede op i år, bor 69 % i København og 17 % bor et andet sted på Sjælland. De resterende seks jurymedlemmer fordeler sig med to fra Fyn og fire fra Jylland, herunder kulturminister Mette Bock.

 

København ser ikke resten af landet

Ovenstående kan sikkert tolkes på mange måder, men en tolkning må være, at de litterære kredse i København ikke er opmærksomme på, hvad der findes af dygtige forfattere vest for Storebælt. Man kender ikke til det, der foregår uden for Sjælland – og værst: Man er måske heller ikke synderligt interesseret i det. Det samme gælder forhåbentlig ikke Dansk Forfatterforening.

Sådan en ensidighed ikke er ønskværdig for Dansk Forfatterforening. Jeg kan kun foreslå, at foreningen med stor bevidsthed om de indbyggede geografiske skævheder åbner sig mod landets øvrige dele. Ikke bare med et kursus hist og her, men helt generelt med lige så stor opmærksomhed på geografisk diskrimination, som man allerede har på kønsmæssig diskrimination. Selvfølgelig også, når det gælder udpegning af jurymedlemmer til Blixenpriserne.

 

Geografisk spredning, ja tak

Men man kan også lægge foreningens generalforsamling i Odense eller Aarhus fx hvert tredje år. Det er muligt at arrangere medlemsmøder eller fester andre steder end i Strandgade – det har vi fx fine erfaringer med i Aarhus – og det gælder for både hovedforeningen og de forskellige faggrupper. Der er ikke længere fra København til Aarhus eller Aalborg, end der er den anden vej.

Jeg er overbevist om, at der i den danske provins ligger et stort litterært potentiale, som hovedstaden ikke er opmærksom på. Det gælder aviser, anmeldere, forlag, tv og radio. Vi kan i det mindste sikre, at vores egen forening har alle med – uanset hvor langt, vi bor fra København.

Man kan måske ovenikøbet forestille sig, at en og anden vest- eller nordjyde, en alsing eller en fra Tåsinge kunne få lyst til at melde sig ind i en forening, som netop havde sit fokus på hele landet – ikke kun som kønne ord, men som almindelig praksis. ·

 

Hvor bor Blixenprismodtagere og -jury, og hvilket køn har de?

Der var 16 prismodtagere og 42 jurymedlemmer i alt (Jakob Vedelsby optræder 3 steder).

 

København:

13 prismodtagere eller 81 % bor her.
29 jurymedlemmer eller 69 % bor her.

 

Øvrige Sjælland:

2 prismodtager eller 13 % bor her.

7 jurymedlemmer eller 17 % bor her.

 

Fyn:

Ingen prismodtagere bor her.

2 jurymedlemmer eller 5 % bor her.

 

Jylland:

1 prismodtager eller 6 % bor her.

Fire jurymedlemmer eller 10 % bor her.

 

Kvinder udgjorde 5 prisvindere og 17 jurymedlemmer.

Mænd udgjorde 11 prisvindere og 24 jurymedlemmer.

 

Kjeld Elfeldts oversætterlegat er ikke med i
opremsningen, da det er Dansk Oversætterforbund,
som afgør prismodtageren – der i øvrigt er københavner.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte