Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2017

Cool at blive set med en bog i hånden

Af Jakob Vedelsby, formand

Der er brug for at løfte litteraturformidlingen i alle led, så flere køber og læser de bøger, du og jeg lever og ånder for at skrive, oversætte og illustrere. Det har vi som forening et medansvar for, og det er baggrunden for, at litteraturformidling var overskriften for vores just afholdte konference på Christiansborg. Litteraturformidling var ligeledes et tema for foreningens nye initiativ ’Blixen Talks’ i 2017. I april introducerede jeg den første Blixen Talk på Ordkraft-festivalen i Aalborg med deltagelse af forfatterne Jesper Wung-Sung og Ahmad Mahmoud, forlægger Charlotte Jørgensen og professor Peter Stein Larsen, der lod en mangfoldighed af inspiration drysse ud over tilhørerne. Det fremgik bl.a., at Danmark som nation helt generelt bør tage forfatterne mere seriøst. Overalt, hvor det er muligt, skal vi signalere, at litteraturen spiller en helt central samfundsrolle. I stedet for at presse bogstoffet ud af kultursektionerne, fordi andet måske lige nu er mere populært, bør medierne tværtimod opruste på litteraturområdet og i højere grad insistere på at lade temaer fra bøger sætte dagsorden. Samtidig skal forfattere og forlag blive bedre til at målrette henholdsvis tekster og markedsføring til de befolkningsgrupper, de gerne vil nå, lød det fra scenen.

De populære læseklubber var også til debat. Det er en god opfindelse at bringe mennesker sammen om litteratur i sociale fællesskaber. Nu er tiden inde til, at forlagene intensiverer serviceringen af klubberne ved bl.a. at levere inspirationsspørgsmål og hjælp til at strukturere bogsamtalerne. Bibliotekerne skal på deres side videreudvikle læseklubkonceptet og etablere flere klubber for børn, unge og voksne med særlige interesser såsom fantasy og science fiction, så det atter bliver cool for mennesker i alle aldre og uanset litterære præferencer at blive set med en bog i hånden.

God litteratur er meget ofte karakteriseret ved at udspringe af indre nødvendighed og samtidig tilbyde nye synsvinkler på verden. I dag skal forfatterne også finde mod til at tale lige ud af posen om deres kunst og derigennem skabe åbninger til læserne. Vi lever i en tid, hvor bogsalget er på retur og ønsket om at opleve kunstnerne ”live” vokser, og læserne forventer, at forfatterne kan levere et show. Det kan mange blive bedre til.

Det fremgik også, at Danmark har fantastiske forfattere, som fortjener, at deres bøger når ud internationalt, men der skal gøres langt mere fra statslig side for at understøtte den udvikling. Det kan bl.a. ske ved i højere grad at betragte dansk litteratur som en regulær handelsvare, man giver målrettet eksportstøtte til. Det er også vigtigt at skabe større politisk bevidsthed om bøgernes samfundsmæssige værdi, så politikerne lovgiver med henblik på at fremme litteraturens og forfatternes vilkår. Man kunne starte med at udråbe ”månedens bog” eller oplæse ”ugens digt” fra Folketingets talerstol, foreslog en af deltagerne i historiens første Blixen Talk.

Den næste Blixen Talk i rækken – med samme emne, men fire nye debattører, herunder to af prisvinderne fra Blixenprisfesten den 19. maj i Den Sorte Diamant – finder sted under Vild med Ord-festivalen den 21. maj i Aarhus. Jeg håber, vi ses!   ·

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte