Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2019

Da en bog var bog (på tryk)

Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, skriver om rettigheder til bogform
i sin føljeton om den gode forlagsaftale. Vi er nået til kapitel 5.

Af Anne Koldbæk

Der skal stå i din forlagsaftale, hvad forlaget må gøre, og hvordan I skal dele indtægterne fra udgivelsen. ”Forlaget må udgive bogen mod at betale forfatteren en royalty på x % af salgsprisen pr. solgt bog.” Det ville engang være tilstrækkeligt, fordi det var givet, hvad udgivelse var, og hvordan bøger blev solgt.

Udfordringen med de nye, digitale bogformer er, at ingen er helt sikre på, om e-bog og lydbog nu også omfatter alle digitale bogformer om tre år. Digitale bøger bliver heller ikke kun solgt, men også udlånt og tilgængeliggjort via abonnement. Ser du også diffuse skyer for dit indre blik nu?

For at kunne begribe de digitale rettigheder starter vi her med det, som alle er enige om, hvad er: udgivelse af bogen i trykt form; papir påtrykt tekst samlet med tråd og lim.

Mange forlagsaftaler tager stadig ”udgangspunkt” i de gamle normalkontrakter, der gjaldt mellem DFF og Danske Forlag. Det er sat i anførselstegn, fordi der er ændret så meget i forlagenes kontrakter pga. det digitale, at det kan være misvisende at henvise til normalkontrakten.

Vi har desværre ikke nyere brancheaftaler, da vi ikke må indgå aftaler med Danske Forlag for konkurrencemyndighederne. Derfor tager jeg også stadig udgangspunkt i normalkontrakterne, når det drejer sig om udgivelse i trykt form. Ikke mindst fordi det er et tydeligt tegn på, at forfatternes rettigheder og det danske bogmarked er under pres.

 

Eksemplarer, oplag og udgaver

Det fremgår af normalkontrakten, at en trykt bog ikke bare er en trykt bog. Den samme bog kan udkomme i mange eksemplarer, forskellige udgaver og flere oplag.

Et eksemplar er 1 stk. trykt bog.

Et oplag var det antal eksemplarer, som blev trykt i 1. omgang. Men som følge af digitaliseringen kan der nu laves meget små oplag med print-on-demand.

En udgave er en version af værket i trykt form. Udgaver findes i forskellige layout, kvaliteter og priser.

Første ordinære udgave

Første ordinære udgave, som bogen udkommer i, sælges typisk til den højeste pris og har også den højeste royaltysats.

I gamle dage var det sædvanligt med royalty på 15 % af udsalgsprisen for den ordinære udgave, første og følgende oplag heraf. Det var også sædvanligt, at der blev betalt garanteret forskud på royalty med 1/3-1/2 af den samlede royalty for første oplag. Betaling skulle ske ved aftalens underskrift eller ved manuskriptets aflevering.

I dag ser jeg ofte lavere royaltysatser eller royalty beregnet på baggrund af nettoprisen. Mange forlag tilbyder intet forskud, og de, der gør, betaler først forskud, når bogen udkommer. Første oplag er også generelt blevet mindre.

Den ordinære udgave er den eneste udgave, hvor vilkårene er fastsat primært af hensyn til forhandlingen med forfatteren. Alle de øvrige udgaver skyldes ønsket om billigere bøger.

 

Billigudgaver

Billigudgaver er ifølge normalkontrakten ”udgivelser med en udsalgspris, der højst udgør 2/3 af udsalgsprisen for en originaludgave. Billige udgaver kan alene udkomme som genudgivelser.” Billigudgaver var og er stadig ofte i en billigere kvalitet end ordinærudgaven.

Billigudgaver sælges ikke alene til en lavere pris, royaltysatsen er også mindre, f.eks. 7,5 %. Oplagene forudsættes at være langt større end den ordinære udgaves.

Billigudgaver er trykt som billigudgaver. Der må ikke være tale om ordinære udgaver med nedsat pris, for de skal stadig afregnes til deres royaltysats.

 

Bogklubudgaver

Bogklubudgaver er kvalitetsudgaver trykt til salg i en bogklub. Traditionelt har royalty været 7,5% af bogklubprisen. Prisen var lavere end i boghandelen, og der var tidligere tale om meget store oplag.

Bogklubberne har nu færre kunder, og i dag kan den ordinære udgave ofte findes til samme pris på nettet med et klik. Derfor ser jeg ofte ringere kontraktvilkår.

Hvis der står ”Bogklubsalg” i din kontrakt, så betyder det ofte, at forlaget må anvende en del af det ordinære oplag til at sælge til bogklubben – til markant lavere royaltysats og ofte beregnet på baggrund af nettoprisen.

 

Partisalg

Partisalg opstod med liberaliseringen af bogmarkedet. Det er salg af store partier af trykte bøger til en engros-køber, typisk et supermarked, som betaler kontant ved købet. Royalty beregnes af den pris, engros-køberen betaler til forlaget, dvs. nettoprisen.

For syv år siden var partierne meget store og ofte udgaver trykt til partisalg, royaltysatsen var omkring 10 % af nettoprisen, og forfatteren fik betaling, senest 30 dage efter at forlaget havde modtaget betaling.

Nu ser jeg ofte partier helt ned til 500 stk., som kan være del af et ordinært oplag, og royaltysatsen er omkring 5 % af nettoprisen. Der står ikke noget om betaling efter 30 dage, så forlaget afregner med den årlige opgørelse.

 

Print-on-demand aka POD

POD betyder print af bøger pr. efterspørgsel og er blevet muligt som følge af digitaliseringen af fremstilling og distribution af bøger. Teknisk er der tale om digitalt print frem for tryk, og for mange bøger vil man ikke kunne se forskel i kvalitet og udseende. Indtil videre anvendes teknikken primært til at lave små oplag (under 100), men det forventes, at en køber i fremtiden vil kunne få printet én bog ad gangen.

POD er begyndt at optræde i forlagskontrakter med sin egen royaltysats af nettoprisen. ※

 

Næste gang går vi i skyen og ser nærmere på de digitale rettigheder.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte