Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2017

Dansk Forfatterforening og bibliotekerne

Danmarks Biblioteksforenings formand, Steen B. Andersen,ønsker en revision af biblioteksloven og dens formålsparagraf. Dansk Forfatterforening bør gribe chancen og forberede sig til denne debat.

Af Egon Clausen

I biblioteksforeningens medlemsblad, Danmarks Biblioteker nr. 1, 2016, skriver to bibliotekarer, Nanna Kann-Rasmussen og Elsebeth Tank, at bibliotekerne har undergået store ændringer i løbet af de seneste 15 år, men ”… fraværet af strategiske idéer, motiver og argumenter, forankret i et kulturelt og biblioteksfagligt værdigrundlag, (har) været slående. Forandringerne de seneste 10-15 år har, efter vores opfattelse, skabt ubalance i forholdet mellem biblioteket som en institution for digitalisering og læring og biblioteket som kulturelt og litterært omdrejningspunkt. Skiftet er sket uden nævneværdig diskussion om konsekvenser for værdigrunden og den biblioteksfaglige kvalitet. Der mangler en diskussion om, hvad bibliotekerne er blevet til, og hvad man ønsker, de skal være.

Den ureflekterede forandring, der er sket inden for bibliotekernes mure, forplanter sig udenfor og reflekteres for eksempel i en voksende afstand mellem forfattere og de ledende biblioteksorganisationers repræsentanter. Hele biblioteksvæsenets optagethed af effektiviseringsstrategier og løsning af opgaver, der ligger uden for bibliotekernes faglige kerne, har – på den store skala – flyttet fokus fra emner som litteratur og læsning og fra idéen om biblioteket som kulturinstitution.”

Hvad med at Dansk Forfatterforening tog bolden op og nedsatte et internt biblioteksudvalg, der involverede alle grupperne, og som fik til opgave at beskrive fremtidens folkebibliotek, sådan som forfatterforeningen kunne ønske det? Så vil vi være parate til at deltage på kvalificeret vis, når vore politikere åbner for debat.

Jo bedre forberedte vi er, desto større er muligheden for indflydelse. ·

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte