Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2018

Dansk Forfatterforenings ordinære generalforsamling 21. april 2018 kl. 15 i Strandgade 6, st., København K

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse
 4. Midler fra kollektive forvaltningsorganisationer:
 5. a) Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2017 (revideret af revisor), se rapporten her:

  Autorkontoen


  (scroll ned til gennemsigtighedsrapport)

 6. b) Forslag om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltnings-
  organisationer (fx Copydan), se forslaget her: http://danskforfatterforening.dk/
  autorkontoen/ (scroll ned til gennemsigtighedsrapport)
 7. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent for indeværende år
 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 9. Valg af to kritiske revisorer
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

 

To bilag skal du finde på hjemmesiden

Til dagsordenens punkt 4 hører to bilag, som du kan finde ved at scrolle ned til ”Gennemsigtighedsrapport” på følgende link:

http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/

Medlemmer med bopæl uden for HT-området kan få
rejsegodtgørelse mod efterfølgende indsendelse af billetter. Refusionen er prisen på billigste tog- eller busbillet
fratrukket kr. 75.

Associerede medlemmer og medlemmer, der er i kontingent-
restance, kan ikke deltage i generalforsamlingen og har ikke stemmeret ved urafstemninger, jf. vedtægternes § 11.

Husk medlemskort til generalforsamlingen.

 

Tilmelding til middag efter generalforsamlingen

Da vi gerne vil sikre os, at der efter generalforsamlingen er mad nok til alle, der ønsker det, og samtidig nødig vil købe til flere, end der kommer, skal du
tilmelde dig, hvis du vil deltage i middagen.
Tilmeldingen skal ske senest den 16. april 2018 til
df@danskforfatterforening.dk.
Middagen betales i døren og koster 100 kr. inkl. fri bar.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte