Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2020

Det, vi ikke taler om

Penge – vi kan ikke lide at tale om dem. Men det skal vi blive bedre til. Lige om lidt får alle ret til et rimeligt vederlag for deres værker – det kræver, at vi handler, når kontrakter ikke er rimelige.

Af Anne Koldbæk

Før udgivelsen

Du arbejder på en bog. Du investerer tid og hjerteblod i det. Hvis tid var penge, ville du være millionær.
Første benspænd: den tilbudte forlagsaftale. Du kan med et halvt øje se, at der skal sælges mange bøger, hvis den skal betale dine regninger. Når du prøver at forholde dig realistisk til økonomien i forlagsaftalen, føler du dig som enten jubeloptimist eller sort pessimist. Det er svært at finde en målestok for det rimelige vederlag.
Men der er hjælp at hente i DFF. De nye regler giver os bedre muligheder for at rådgive om, hvorvidt et vederlag er rimeligt i forhold til sædvane. Og vi kan hjælpe dig både individuelt og kollektivt med at forhandle bedre vilkår.

Efter udgivelsen

Du burde helt automatisk få opgørelser og udbetaling af royalties mindst en gang om året på alle dine titler. Gør du nu også det? Det er vores erfaring, at mange opgørelser ikke udsendes rettidigt.
Andet bespænd: Det er ikke rart at rykke forlaget for penge. Du er bange for, at din travle redaktør vil synes, du er påtrængende og pengegrisk – I kender jo begge til litteraturens trange vilkår.
Det er en dårlig vane, når bogfolk bekræfter hinanden i, at det er skidt at tale om penge, endsige rykke for penge, man er berettiget til. Gør det til en god vane at tjekke mindst en gang om året, om du har fået opgørelser for alle dine titler fra dine forlag. Send en venlig påmindelse pr. mail for de manglende opgørelser.
Prøv også at se på dine opgørelser mindst en gang om året. Ser det o.k. ud? Hvis du ikke synes, du forstår tallene, så er der måske noget galt. Manglende gennemskuelighed er i sig selv et juridisk problem, som DFF også kommer til at gøre en indsats imod individuelt og kollektivt.
EU har nemlig bestemt, at ophavsretsloven skal ændres, så der indføres både ret til et rimeligt vederlag og krav om gennemsigtighed i udgivelsens økonomi. Når reglerne er indført, får vi endnu mere brug for, at du henvender dig med dine spørgsmål, så vi kan hjælpe individuelt og løfte niveauet kollektivt.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte