Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 5 - 2016

E-bøger udnytter ikke de digitale muligheder

Tom Døllner er forlagsredaktør med mange års erfaring med udvikling af nettjenester til faget geografi. Han opridser her forskellen mellem digitaliserede analoge bøger og nettjenester, der udnytter de digitale muligheder for interaktivitet og videreudvikling af værket.

Det er godt, at Sofie Dahl i Forfatteren 04-16 efterlyser en definition af digitale bøger. I hendes artikel beskriver hun digitale bøger, som hun mener oftest er digitaliserede papirudgaver af samme karakter som papirbogen, opdelt i kapitler og med sidetal. Jeg tror, man bør kritisere den slags bøger kraftigere, for de forspilder helt fordelene ved digitalisering.

I modsætning til den digitaliserede analoge bog står nettjenester, som udnytter mediets åbenlyse fordele. En væsentlig egenskab ved nettjenester er, at de muliggør en mangfoldighed af metodiske og didaktiske mål, som den gode lærer har svært ved at opfylde ved såvel papir- som e-bøger.

Jeg vil foreslå, at man i branchen anvender begrebet e-bog til den ”analoge” digitaliserede bog, men bruger begrebet ”nettjeneste” til det differentierede ikke-lineære digitale medie med mange ind– og udgange samt muligheden for at udvide og uddybe stoffet.

 

Ny pædagogik

Vi, der har lavet nettjenester i mange år, betegner elevens anvendelse af tjenesten som ”ståluldspædagogik”. Der er masser af struktur, problemer, skarpe kanter og især mange veje gennem stoffet, men ingen klare ind- eller udgange eller fastlagte veje gennem stoffet.

Nettjenesten skal hele tiden skal have tydelige og tilgængelige elementer, der giver eleven mulighed for at tænke, opstille hypoteser og vælge sin egen vej frem til at erhverve sig viden. Læreren ved ikke, fra hvilket fagligt niveau eleven begiver sig ind i mediet. Det ved man måske heller ikke med den analoge bog, men ved nettjenesten kan eleven komme ind via et link fra en anden nettjeneste, en søgemaskine, en god idé fra en kammerat eller et råd fra læreren.

Det er netop det sidste, vi gerne vil undgå for bedre at kunne udfordre den enkelte elev. Nettjenesten skal derfor indeholde opgaver, der kan vejlede eleven på hendes niveau og anvise steder, hvor eleven kan få afhjulpet sine faglige mangler. Nettjenesten skal desuden i sine menuer tilbyde hjælpeværktøjer. Til geografifaget kan det fx være et netatlas med temakort, klimastationer, en fagordbog og kommenterede links til andre faglige hjemmesider, der helst skal være danske, i hvert fald til de yngre årgange.

 

Udvikling

Læreren ønsker progression i elevens arbejde med mediet, uanset om det er analogt eller ej. Men fra mange fagbøger tager læreren et bestemt kapitel frem og springer de basale begreber og metoder over, så selvom forfatteren har bestræbt sig på at skabe progression fra år til år og gennem bogen til den enkelte årgang, så går progressionen tabt. Anderledes er det med nettjenesten, der på ethvert sted giver en mulighed for, at det basale kan udvides og uddybes. Udvides med oplysninger, figurer eller opgaver, som er på samme niveau, men tydeliggør det basale. Uddybes med veje til en dybere forståelse af et fagligt udsagn. Vi plejer at bruge eksemplet, hvor man i grundbogen til faget og i nettjenestens basale del fx møder en kvinde, der arbejder med produktion. Dette kan eleven i nettjenesten udvide med, hvilket materiale kvinden arbejder med, hvor hun gør det, og hvad det bruges til. Og eleven kan uddybe det til et dybere niveau ved at søge eller få anvist veje til stof om arbejderens arbejdsmiljø, miljøbelastning, om hvordan det kommer eleven ved og den globale sammenhæng. Som man forstår, er nettjenesten og elevgrundbogen integreret og derfor udarbejdet og udgivet samtidig med bogen og lærerhåndbogen.

 

Fremtiden

Papirbogen bør til gengæld ændre karakter. Den må ikke bruge tryksværte til stof, der findes bedre på nettet. Hvorfor fx trykke en tabel om oliepriser eller indvandring? Den vil hurtigt være forældet og svække bogens troværdighed og elevens oplevelse af noget nærværende.

Jeg tror, skønlitteratur har en klar fremtid som e-bøger (i den analoge forstand) og lydbøger, mens faglitteratur og skolebøger har en tvivlsom økonomi, hvis forlagene ikke producerer integrerede bøger og nettjenester. Sådanne nettjenester kan man tage en rimelig betaling for. Lad de hurtige og ordglade lave blogs om alt muligt gratis. Men lad os håbe, at forlagene laver gode, danskproducerede faglige systemer med integrerede medier. ·

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte