Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2021

En god ansøgning?

Der findes – desværre – ikke en formular eller opskrift på den gode ansøgning til et arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Men Dennis Gade Kofod, formand for Legatudvalget for Litteratur, giver her et par bud på, hvad udvalget vægter.

Af Lene Møller Jørgensen

Legatudvalget vurderer ansøgningen ud fra tekstprøver, gerne en fra det projekt, ansøgeren arbejder på lige nu, og så en tidligere, som ikke må være mere end ti år gammel. Der skal vedhæftes en værkliste og en motiveret ansøgning.

Kan du sige noget om, hvad ”motiveret” betyder? Er det f.eks., at ansøgerne tolker/forklarer, hvad ”budskabet” i teksten er? Eller en uddybning af, hvad der driver kunstneren?

En tekstnær motivation er at foretrække. Hvad er det væsentlige i det kunstneriske arbejde? Både i tidligere værker og i de fremtidige værker? Hvilke veje ønsker kunstneren at afsøge og hvorfor?

Er ”jeg har brug tre måneders fri tid til at skrive mit manus færdigt” en motiveret begrundelse?

Nej, personlige forhold som økonomi og andet hører ikke til og må ikke bruges i vurderingen.

Det står i vejledningen til ansøgningsskemaet, at tekstprøverne, den motiverede ansøgning og værklisten vurderes samlet – men kan du sige, om der er noget, som udvalget vægter mere end andet?

Nej, det kan jeg ikke. Det er forskelligt fra ansøger til ansøger både i forhold til deres personlige proces i arbejdet, og hvor langt de er i processen med det kommende værk.

Udvalget modtager og læser over tusinde ansøgninger om året – laver I derudover research på ansøgernes forfatterskaber, anmeldelser, priser mv.?

Ja, det gør vi. Vi søger at orientere os bredt i hele den danske litteratur igennem læsning.

Du har sagt, at når udvalget mødes efter hver især at have læst alle ansøgninger, så er I fem udvalgsmedlemmer allerede enige om firs procent af de egnede, de kvalificerede. Hvordan finder I frem til de sidste tyve procent?

De sidste tyve procent bliver ikke valgt af den resterende mængde af ansøgere. Vi oplever, at en del af ansøgerne ikke lever op til hverken de formelle krav eller kvalitetskriteriet. De sidste bliver fundet i den mængde af ansøgere, som vi er flere, der synes fortjener støtte. Udvælgelsen forgår ved nærlæsning af ansøgningsmaterialet.

Jeg læser selv meget bredt og er meget bevidst om mit ansvar for, at de midler, vi har til rådighed, bliver fordelt ordentligt mellem de mange udtryksformer, vores udvalg repræsenterer.
I det arbejde er også en samtale om, hvordan kvalitet har forskellige måder at vise sig på i disse. Desværre oplever jeg af og til, at vores ansøgere ikke ved, hvor bredt et felt inden for det kunstneriske udvalget skal dække. Fra illustrationer over alle former for skønlitteratur til oversættelser og faglitteratur.

Udvalget har besluttet at uddele legatpor-tioner a 100.000 og sløjfe de mindre – bl.a. for at understrege, at genrer er ligestillede. Mange forfattere har dog en ganske lille økonomi, og 50.000 kan sagtens udgøre mere end et par måneders ”fri tid”. Og så ville flere få – har du en kommentar til det?

Det var en hård beslutning, men vi tænker, at det er nødvendigt at sætte en grænse for devalueringen af kunststøtten, ved at de forskellige udvalg skal dække flere og flere ansøgere. Kunstfondens hovedopgave er at give kunstnere arbejdstid. Der har vi valgt at lytte til de mange, der har beklaget sig over flere, men mindre, legater.

Legatudvalget for Litteratur

Behandler ansøgninger fra skøn-, fag-, børne- og ungdomsforfattere, tegneserieskabere og illustratorer samt oversættere.

Legatudvalget for Litteratur sidder i fire år ad gangen – det nuværende indtil 2023.

Forfatter Dennis Gade Kofod er udvalgsleder.

De øvrige medlemmer er litterær oversætter Agnete Dorph Stjernfelt, illustrator og tegneserietegner Lars Horneman, forfatter Gerd Laugesen og professor Lasse Horne Kjældgaard.

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte