Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2018

Faglig formidling i børnehøjde

Skriverprisen blev i år tildelt fagbogsforfatter Troels Gollander
– han har skrevet mere end 100 fagbøger til børn i alle aldre.

Af Kaare Øster

Troels Gollander er en særdeles produktiv fagbogs- og lære-
middelforfatter. Han har gennem en lang årrække været med til at præge mange tusinde elever i grundskolen med forskelligartede bidrag til bl.a. Gyldendals fem fagbogsserier Fagfilur, Første Fakta, Faktisk!, De små fagbøger og De store fagbøger.

”Jeg er fokuseret på at skrive, så selv svære emner bliver formidlet letforståeligt til målgruppen,” siger Troels Gollander. ”I forhold til de fem fagbogsserier er der nogle faste fagbogselementer, som bare skal være med – herunder gode illustrationer. Men jeg gør meget ud af, at sproget skal være godt og varieret, samtidig med at der tages hensyn til lix og lettal.”

Troels Gollander er i øjeblikket med til at udarbejde Gyldendals nye naturfagssystem til de ældste klassetrin i grundskolen, Verdens naturfag. Her skriver han både til geografi og fysik/kemi-delen.

”For mig er det vigtigt at formidle viden og lyst til læring gennem læsning. Jeg er da enormt stolt over Skriverprisudvalgets ord om ”ikke at tale ned til læseren” og ”formidler fagligt i øjenhøjde”. Det er i høj grad min mission, og den ligger fint i forlængelse af mit tidligere arbejde som lærer,” siger prisvinderen, der er medlem af Dansk Forfatterforenings faglitterære gruppe.

 

Lyst, nysgerrighed og videbegær

Med udgangspunkt i en grundig research og respekt for faglig læsning og læseplaner har Troels Gollander skrevet fagbøger til alle niveauer i folkeskolen fra skolestart til udskoling, og han sørger for at koble den analoge bog med digitale muligheder, samtidig med at han understreger, at papirbogen har en lys fremtid.

”Jeg er ofte ude på skoler, hvor jeg fortæller om mit arbejde med at skrive fagbøger, f.eks. i forbindelse med at eleverne selv skal i gang med at skrive. Og der mærker jeg en øget forståelse blandt lærere og læseeksperter for, at der går meget tabt i forbindelse med digitaliseringen. Det kræver f.eks. stor forhåndsviden at søge på nettet, og det lover godt for den analoge bog.”

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte