Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2018

Fortællingen om den gode forlagsaftale

Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, vil i de kommende udgaver af Forfatteren gennemgå den gode kontrakts anatomi. Hvor findes de ømme punkter? Den vigtige muskelmasse? Følg med i føljetonen – første afsnit kommer her.

Af Anne Koldbæk

”Der var engang” – sådan starter alle gode eventyr, og for forlagsaftaler var dét tiden før liberaliseringen af bogmarkedet, dengang forlæggerforeningen og Forfatterforeningen forhandlede overenskomster om standardiserede normalkontrakter.

Det var så enkelt i gamle dage. Når de to foreninger var kommet frem til de rimelige vilkår og det rimelige udgangspunkt for royalty, så kunne forfatterne trygt skrive under på kontrakten og koncentrere sig om at få bogen udgivet.

Men nu er forlag og forfattere liberaliserede af konkurrencemyndighederne til at forhandle hver aftale individuelt med hinanden, og den frie konkurrence sikrer, at kontrakten bliver den optimale på markedet. Og det er jo godt, eller hvad?

Nej, for 95 procent af de danske forfattere ved, at de på ingen måde kan leve af indtægten fra deres forlagskontrakt, og at der ikke er nogen økonomisk sammenhæng mellem indtægten og arbejdet med at skrive bogen. Forfatternes indgangsvinkel til en kontraktforhandling om royaltysatsen er dermed ikke den optimale kontrakt, men hvad der er ”rimeligt” for begge parter.

Desværre har vi også fået digitalisering og globalisering med i købet. Det betyder, at vilkårene på bogmarkedet er blevet godt og grundigt ”disruptet”, dvs. forstyrret, og det afspejles også i de forskellige forlags kontrakter, som adskiller sig mere og mere fra hinanden, fordi forlagene ikke må finde fælles fodslag via forlæggerforeningen. Enkelte forlag bruger stadig formuleringen ”baseret på normalkontrakten” i deres forlagsaftaler, men det er misvisende, da forlagene ikke må bestemme over udsalgsprisen pga. liberaliseringen, og da normalkontrakten ikke indeholder e-bøger.

Her er nogle eksempler på, hvordan kontrakterne ændrer sig på måder, der er afgørende for forfatternes indtjening og rådighed over værket:

  • Royalty, der beregnes af forlagets nettopris i stedet    for udsalgsprisen i boghandelen.
  • Udgivelse som print-on-demand i stedet for oplag.
  • Første udgivelse som trykt bog, e-bog og/eller lydbog.

Følg med i de næste afsnit om den gode forlagsaftale, hvor de vigtigste vilkår vil blive gennemgået. Ved at øge din viden om aftalens vilkår kan du forhandle bedre kontrakter, og din indsats kan være med til at løfte niveauet generelt. ※

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte