Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2020

Generalforsamling i coronaens skygge

Med anstand og afstand blev årets generalforsamling gennemført – fire måneder forsinket, men med godt humør og omkring 35 fremmødte.

Af Lene Møller Jørgensen

Formandskabet og sekretariatet i Dansk Forfatterforening har haft et lynende travlt forår under coronaen. Formand Morten Visby havde derfor flere tilføjelser til årsberetningen, som blev skrevet i slutningen af februar og offentliggjort tilbage i begyndelsen af marts – det var dengang i gamle dage, da nedlukning af landet og masseaflysninger af oplæsninger, arrangementer og workshops stadig var helt utænkelige.

”Dansk Forfatterforening udførte et stort lobbyarbejde, da forhandlinger om de forskellige kompensationsordninger stod på,” fortalte Morten Visby, ”og det lykkedes da også at få en særlig ordning for kulturfreelancere såsom forfattere, illustratorer og oversættere. Jeg vil tro, at ca. 100 af vores medlemmer har fået kompensation for tabt indtægt.”

Biblioteksindkøb

At samfundet gik i stå i flere måneder, har også haft stor betydning for folkebibliotekernes indkøb af fysiske bøger. Der har været tale om et drastisk fald i indkøbene, og Morten Visby, daværende næstformand Kirsten Marthedal og Nanna Gyldenkærne, formand for bibliotekspolitisk udvalg, har sammen med Danske Forlag lobbyet kraftigt for at rette op på det.

”Bibliotekerne har da også købt ind igen, og indkøbet har rettet sig i nogen grad, men er stadig lavere end på samme tidspunkt sidste år,” sagde Morten Visby. Han orienterede også om modelaftalerne med Gyldendal og Gutkind, som blev indgået i den tidlige sommer, og som lever op til nye tider med rullende oplag og mange forskellige former for platforme og udnyttelse. Samtidig er der så småt kommet aftaler på plads med flere folkebiblioteker, der har indvilliget i at betale til autoren, når litteraturformidlere, skuespillere eller andre læser op fra et værk. Det er Forfatternes Forvaltningsselskab, som bl.a. Dansk Forfatterforening står bag, der tager sig af disse forhandlinger. Indtil videre er der indgået aftale med ca. ti biblioteker, og det er lidt af en sejr, fordi det er nye penge for forfatterne, og fordi det øger bibliotekernes muligheder for levende litteraturformidling, fortalte formanden.

Spørgsmål og kommentarer

Der kom flere spørgsmål og kommentarer fra salen, og forfatter Jørgen Burchardt efterlyste et internationalt udvalg, der bl.a. kunne være med til at markedsføre forfatteres værker i udlandet og støtte forfattere i lande, hvor ytringsfriheden er trængt. Internationalt Udvalg blev opløst sidste år, men Morten Visby understregede, at der er stort internationalt fokus i Forfatterforeningen, bl.a. et engageret samarbejde med den europæiske og de nordiske forfatterforeninger, ligesom der finder udveksling sted med Dansk PEN. Han fremhævede også det internationale høstseminar, som blev gennemført i november 2019 i Strandgade i Forfatterforeningen med deltagelse af blandt andre formanden for den svenske forfatterforening og generalsekretæren i Dansk PEN.

Litteratur på tv?

Forfatter Margrethe Tjalve spurgte, hvad Forfatterforeningen gør for at få litteraturen bredt ud til alle – især med henblik på TV og radio.

”Foreningen har gode relationer til DR og er meget opmærksom på at få budskabet ud. Det er ikke noget, som er let lige at fikse, men der er ting i støbeskeen. Det er meget langsigtet,” svarede Morten Visby.

Forfatter Susana Louro opfordrede alle til at søge efter forfatterportrætter på DK4, ligesom hun selv ofte lytter til interviews med forfattere i programmet Babel på Sveriges Radio.

Forfatter Henrik Poulsen – som nu er formand for F-styrelsen – bemærkede, at der er behov for at få et professorat i faglitteratur, som man har det i f.eks. Norge og Sverige.

”Det vil bidrage til at styrke fagbogens position og anseelse i dansk litteraturliv,” sagde han.

Budget

Kasserer Sanne Udsen præsenterede regnskab og budget og tilføjede kommentarer. Mange arrangementer og fester, eksempelvis sommerfesten, de aktives fest, bogforummiddagen, er blevet aflyst – til gengæld er der købt ekstra pladser på et online plotkursus, og en række regionale online fyraftensmøder med oplægsholder og orientering fra foreningen er blevet prioriteret.

Kassereren mindede også om, at hvis man bliver interviewet, læser op eller deltager i et panel på et elektronisk medie, skal man huske at skrive dato og programtitel op og afrapportere til Forfatternes Forvaltningsselskab. Forvaltningsselskabet registrerer optrædener, men enkelte kan blive overset. En optræden udløser et beløb – beløbet skifter fra år til år, da antallet af optrædende skifter, ligesom puljen svinger fra år til år.

”Og så kan jeg oplyse, at det program, hvor der bliver registreret flest optrædener af forfattere, er Deadline på DR2,” sluttede Sanne Udsen.

Generalforsamlingen tog afsked med Kirsten Marthedal som næstformand – hun fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem, men trækker sig, fordi hun har fået et arbejde, som ikke levner hende tid til at fortsætte på næstformandsposten. På et bestyrelsesmøde kort tid efter generalforsamlingen blev forfatter Anne Sofie Hammer valgt som næstformand. ※

Den nye næstformand

ANNE SOFIE HAMMER debuterede i 2009 og arbejder i dag som fuldtidsforfatter. Hun har skrevet en lang række bøger om Villads fra Valby og er også forfatter til adskillige billedbøger, børneromaner og ungdomsromaner.

Anne Sofie Hammer har været en del af BU-styrelsen i en del år, og det seneste halvandet år har hun også siddet i Dansk Forfatterforenings bestyrelse.

”I mit arbejde i Dansk Forfatterforening er jeg drevet af nysgerrighed – efter at vide, hvilke beslutninger der bliver taget i Forfatterforeningen og på hvilket grundlag. Og det gælder faktisk både de helt små beslutninger, der berører den enkelte forfatter, og de store politiske og økonomiske, som berører os alle,” fortæller Anne Sofie Hammer.

Den første store opgave, hun har været en meget aktiv del af som næstformand, er arbejdet med advokatundersøgelsen af uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag på den ene side og forfatter-, illustrator- og oversætterstanden på den anden.

Det er Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag, som i fællesskab har taget initiativ til undersøgelsen. Den er i skrivende stund endnu ikke afsluttet, men det er ventet, at advokat Pernille Backhausen vil kunne afslutte og aflevere rapporten om undersøgelsen inden jul.

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte