Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 6 - 2017

Haiku på svensk og dansk

I september var Haikugruppen under Dansk Forfatterforening vært
for en eftermiddag med haikudigtere fra Sverige og Danmark.

Af Helge Krarup

Den korte digtform, som haiku er, har forskellige definitioner og specifikke regler, som man kan forholde sig til, bundet eller frit. Ikke engang det mest kendte træk ved haiku – fem stavelser i første linje, syv i anden og fem i tredje og sidste linje – bliver overholdt af alle. Svenske Anna Maris foreslog, at haiku er et enkelt billede, et snapshot med dyb mening, og at det er vigtigt, at det fungerer som kunstværk – som digt.

Nogle skriver en- eller firelinjers digte, eller kombinerer med prosa som i haibun-formen, som Mona Larsen skriver. Per-Olof Johansson lægger korttekster på Instagram: ”Idiot tænkte han/ han sagde det ikke.”

Bo Lille læste haiga, hvor haikudigtet er skrevet ind i et billede, endnu en variation. Mange af digtene er præget af humor, således Birk Anderssons fra samlingen ’Anarkohaiku’: ”Postmoderne vernissage/ kigger på et maleri/ som ikke findes.”

 

Medlæsning

Det stemmer jo meget godt med, at den oprindelige betydning var: et morsomt digt. Svenskerne kom meget velforberedte, idet de havde medbragt usb-stik med de digte, de læste op, så vi samtidig kunne læse dem projiceret op en skærm; det hjalp gevaldigt på forståelsen. Så kvikke havde vi ikke været; man må håbe, svenskerne kunne forstå vores danske. Der er jo lavet undersøgelser, der viser, at dansk er det sværeste af de tre nordiske sprog at forstå!

Svenska Haikusällskapet blev dannet i 1999 og har omkring 150 medlemmer; til december udgives en antologi fra selskabet. Den danske Haikugruppe blev dannet under Dansk Forfatterforening i 2001 på initiativ af Hanne Hansen. Der er tilknyttet et Haikunetværk for dem, som ikke er medlemmer af Forfatterforeningen, og tilsammen har grupperne godt 50 medlemmer.              De svenske oplæsere denne søndag den 24. september var Anna Maris, Kerstin Park, Ola Lindberg og Birk Andersson, de danske var Kate Larsen, Hanne Hansen, Mona Larsen og jeg selv, suppleret med efterfølgende fri oplæsning ved Henriette Lund, Ann Mari Urwald, Marianne Køie, Per-Olof Johansson og Bo Lille. ·

 

Helge Krarup er både lyriker og faglitterær forfatter, som har skrevet om dansk kunst.

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte