Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2018

Hit med ophavsretten!

Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, fortsætter sin føljeton om
den gode forlagsaftale. Dette tredje afsnit er helliget oplysningen om din ophavsret.

Af Anne Koldbæk

Ophavsret – det vigtigste og sværeste i kontrakten at forstå. Det er et uhåndterbart begreb, og så er overdragelsen af rettigheder typisk spredt flere steder i din forlagskontrakt. Nu dykker vi ned i din ophavsret som sådan og dertil et par meget væsentlige principper om overdragelse af ophavsret.Ophavsret er lig med penge og respekt.

Din ophavsret er sikret i Ophavsretsloven (OHL). Du har ophavsretten til dit værk, fra det tidspunkt du skaber det (OHL § 1), og du bestemmer, om og hvornår værket skal udgives til offentligheden.

Ophavsretten har to ben – økonomiske rettigheder og ideelle rettigheder. De økonomiske rettigheder betyder, at du bestemmer over, hvordan værket skal udgives – fremstilling af eksemplarer, og hvordan det stilles til rådighed – så du kan få en indtægt ved salg eller anden kommerciel brug af værket (OHL § 2).

De ideelle rettigheder betyder, at du som ophavsmand har krav på at blive krediteret for dit værk (faderskabsretten), og så giver det dig beskyttelse mod ændringer af dit værk og brug, der er krænkende for din litterære anseelse eller egenart (respektretten) (OHL § 3).

Når et forlag skal udgive din bog, har de brug for at få overdraget dele af dine økonomiske rettigheder, og forlaget skal også afstemme med dig, om der skal laves særlige aftaler om brugen af dit værk.

 

Regler om overdragelse af ophavsret

Ophavsretslovens kapitel tre indeholder fem vigtige regler, som beskytter dig ved overdragelse af ophavsret:

※              Overdragelse af ophavsret er som udgangs- punkt begrænset, OHL § 53.

※              Der er pligt til udnyttelse af rettighederne inden for 3 år, OHL § 54.

※              Det kræver en særlig aftale at foretage ændringer i værket, OHL § 56, stk. 1.

※              Ophavsret må ikke videreoverdrages til andre uden særlig aftale, OHL § 56, stk. 2.

※              Ret til indsigt og kontrol med afregningen af din royalty 1 gang årligt, OHL § 57.

BEMÆRK DOG, at der ikke er krav om, at der skal være en skriftlig aftale. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er for dig at få en skriftlig aftale!

 

Specialitetsprincippet er lig begrænsede rettigheder

Ophavsretslovens § 53, siger, at man kan overdrage sin ophavsret ”helt eller delvist”. Hvis ophavsretten er overdraget ”delvist”, så siger stk. 3, at hvis ”ophavsmanden har overdraget en ret til at udnytte værket på en bestemt måde eller ved bestemte midler, giver overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre måder eller ved andre midler”. Det betyder, at jo mere specifikt du har beskrevet, hvilke måder forlaget må udnytte værket på, jo bedre står du.

Derfor, hvis der står i forlagskontrakten, at den handler om udgivelse i trykt form, så må forlaget ikke udgive bogen digitalt eller som lydbog. Oversættelsesrettigheder, filmatiseringsrettigheder, ret til brug af uddrag i antologier eller i pressen må forlaget heller ikke bare udnytte, medmindre det står specifikt i kontrakten, jf. § 53. Og forlaget må ikke videreoverdrage disse rettigheder til andre (f.eks. et filmselskab), uden at det er særligt aftalt i kontrakten, jf. § 56, stk. 2

I de følgende artikler dykker vi ned i de forskellige typer af rettigheder i forlagskontrakter. ※

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte