Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 6 - 2017

JURIST SIKRER OVERSÆTTERS BETALING

Det er for sent, hvis et forlag venter med at brokke sig,
indtil en oversættelse er helt færdig – især, hvis meldingerne undervejs var positive.

Af Anna Bridgwater og Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk

En forholdsvis uerfaren forlægger bestiller en oversættelse hos en erfaren oversætter. Der underskrives kontrakt, og der er kommunikation og en god dialog mellem parterne undervejs. Forlæggeren får en konsulent til at læse med i redaktionsprocessen for at vurdere, om oversætteren rammer bogens tone. Alle er glade og kommer med positive tilbagemeldinger. Indtil oversætteren afleverer den færdige oversættelse. Forlæggeren er pludselig ikke glad mere og siger, at oversætteren ikke har ramt bogens tone korrekt. Forlæggeren vil ikke betale for oversættelsen.

 

Garanti for en god oversættelse

Der findes en bestemmelse fra den gamle såkaldte normalkontrakt for oversættelser, som stadig ofte bruges i kontrakter, som hedder ”oversættelsesgaranti”. Den indebærer, at ”oversætteren indestår for, at oversættelsen er en indholdsmæssigt og stilistisk dækkende gengivelse af originalen, og at ingen udeladelser eller ændringer forekommer uden forlagets forudgående godkendelse.” Det er det nærmeste man kommer at beskrive de valg, som den litterære oversætter skal træffe, når en litterær tekst fra et sprog skal formidles i et andet sprog til læsere i en anden kultur. Og der er netop tale om valg og fortolkninger, der vil få forskelligt udfald afhængigt af den individuelle oversætter.

Derfor skal forlæggeren også betale for den færdige oversættelse, medmindre den har væsentlige indholdsmæssige eller sproglige fejl og mangler, siger Dansk Forfatterforenings jurist Anne Koldbæk. Foreligger der en endelig oversættelse foreligger der en betalingsforpligtelse, selvom forlæggeren ikke bryder sig om de kunstneriske valg, som oversætteren har truffet, så længe disse valg falder inden for rammerne af oversættelsesgarantien.

 

I god tro

I den pågældende sag havde forlæggeren ved de positive tilbagemeldinger undervejs i processen gjort, at oversætteren har følt sig på sikker grund i sine valg – oversætteren har haft god grund til at mene, at oversætteren var i gang med at skabe en tilfredsstillende stilistisk gengivelse af originalen. Begge parter havde også undervejs kommenteret, ændret og gensidigt accepteret ændringer i teksten, som var med i den endelige oversættelse.

Dansk Forfatterforenings jurist Anne Koldbæk har sørget for, at den pågældende oversætter har fået betaling for sit arbejde, uanset om forlæggeren vælger at bruge oversættelsen eller ej. Anne Koldbæk bemærker, at en af grundene, til at sagen ret hurtigt ledte til betaling, var, at oversætteren havde skriftlig dokumentation for en del af drøftelserne og de positive tilbagemeldinger i form af e-mails og oversættelseskontrakten. ·

 

Den gode oversættelse

Hvornår er en oversættelse god nok? Enhver oversættelse er en tolkning, men hvornår er der så tale om en god tolkning?

 

Ulla Lauridsen, formand for DOF, Dansk Oversætterforbund, siger:

”Der er ikke så forfærdelig meget mere at sige ud over oversættelsesgarantien. Gode oversættelser af den samme tekst kan være indbyrdes forskellige – der kan være flere forskellige måder at gøre det på, uden at nogen af dem kan siges at være forkerte. Uden for det spektrum af gode oversættelser findes der dårligere oversættelser, som bare ikke formidler indholdet eller tonen tilstrækkelig godt. En dårlig oversættelse kan fx afspejle oversætterens reelle misforståelse af originalens indhold eller være sprogligt ubehjælpsom, mens den decideret fremragende oversættelse mest – fordi præcision forudsættes – hæver sig over det blot ’gode’ ved sprogligt og stilistisk at være mindst på omgangshøjde med originalen. I den ende af spektret kan man selvfølgelig diskutere, om det er en tro gengivelse, men jeg har endnu aldrig haft en redaktør, der beklagede sig over at få forfatterens sproglige afmagt diskret afhjulpet.”

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte