Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. -

Kulturel lejrskoletur

I slutningen af august 2016 flokkedes danske kulturmennesker til Limfjorden
i anledning af det store kulturmøde. Nanna Gyldenkærne har skrevet denne rapport
fra Kulturmødet Mors. Af Nanna Gyldenkærne

Foto: Jakob Vedelsby

Gasværksvej i Nykøbing Mors, der i dagens anledning er omdøbt til Kulturvejen, ligger omgivet af lave huse under den enorme Limfjordshimmel. Op ad den balancerer en parade af børn og unge på hvidt porcelæn, der udsender skiftevis skarpe og knasende lyde, der indimellem samler sig til musik under fødderne på dem. Midtvejs står boder og store olietønder som løfte om kommende aktiviteter, og oppe ved Værket øverst på bakken strømmer folk ind på Kulturpladsen, der er omgivet af store telte med mad, drikke, optræden og debat, og hvor det vrimler med kendte ansigter. Det er sidste weekend i august, Kulturmødet Mors slår døre og teltdug op for fjerde år i træk, og for anden gang med Dansk Forfatterforening som arrangør af en lang række litteraturarrangementer.

Kulturmødet har i sin korte levetid udviklet sig fra mest at være et debatforum til at blive en omfattende manifestation af kunst og kultur. Samtidig har tilstrømningen udviklet sig til et niveau, så arrangørerne i år kunne hyre folk som Clement Kjersgaard til at holde styr på ministre, kulturpolitikere og kulturudøvere i debatterne.

 

Litteratur på programmet

Forfatterforeningens arrangementer, der havde Jakob Vedelsby som kurator, og som hovedsagelig var finansieret af kulturmødet, bestod af foredrag, oplæsning, værkstedsaktiviteter, historiefortælling, interviews og debatter, i mange tilfælde godt bistået af folkene bag Aalborgfestivalen Ordkraft. En genganger fra sidste år var ’Samtalekøkkenet’, hvor beboere på Gasværksvej stillede deres private boliger til rådighed for intime forfatterarrangementer, der i flere tilfælde var ved at sprænge alle rammer. En nyskabelse var ’Skønne ord ved kassen’, hvor forfattere og lyrikere læste tekster op ved kassen i det lokale supermarked.

Et tilbagevendende problem for undertegnede repræsentant for BU-gruppen var, hvordan man skaber blot nogenlunde fornuftige rammer for børnelitteratur og illustration, når der er så mange impulser og konkurrerende indtryk. Sidste år var børnearrangementerne placeret i en carport, hvor de med jævne mellemrum måtte forsøge at overdøve trommerytmer på den modsatte siden af gaden foruden alt det andet, der passerede forbi. I år havde børnene fået rolige omgivelser på førstesalen af et tomt, usolgt hus. Til gengæld var det næsten umuligt for dem at finde op ad trappen til stedet, hvor det foregik, så det endte med, at vi alligevel rykkede på gaden og tog forstyrrelserne og solskinnet med.

Generelt havde kulturmødet i år større fokus på unge end de tidligere år. Nede ved fjorden var der indrettet ungdomscamp med en masse aktiviteter indhegnet af halmballer. Her havde det lokale bibliotek sin egen halmballefilial, hvor der var mulighed for at få udleveret engangstandbørster, men hvor der også var tilbud som ”lån en pause” og ”lån et digt”, som man fik læst op. Alt i alt en lille oase, der forsøgte at balancere mellem litteraturformidlingen og alt det udenoms, som sådan en festival også lægger op til.

De unge var også målgruppen for et arrangement, hvor programleder ved DR Thomas Skov havde indkaldt forfatteren Glenn Ringtved og to unge fra Brønderslev Forfatterskole til at hjælpe sig med at knække koden: ”Hvordan får vi de unge til at læse?” Thomas Skov havde den idé, at der skulle skrives en bog, som alle Danmarks unge skulle indbydes til at komme med input til, og som skulle være klar til udgivelse i forbindelse med BogForum (!). Tesen var vistnok, at fik alle indflydelse, ville bogen nærmest automatisk blive alles yndlingsbog. Hans tre hjælpere på scenen gjorde deres bedste for at besvare Skovs mange spørgsmål på en konstruktiv måde, samtidig med at de nænsomt forsøgte at få sagt noget om fordybelse og indadvendthed i processen og om at være tro mod sine egne idéer. Jeg tiltror ikke Skovs projekt nogen stor fremtid, men det var til gengæld en virkelig dejlig oplevelse at se de mange unge tilhørere, hvoraf mange sikkert selv var forfatterspirer, lytte koncentreret til de overvejelser, som den erfarne og de to purunge forfattere gjorde sig på scenen. Utilsigtet blev debatten en manifestation af, at gode bøger ikke vokser ud af brugerundersøgelser og demokratiske processer, men at litteraturen i høj grad (også) udspringer af alt det sarte, som det kan være svært at sætte ord på, fordi det måske endnu kun drejer sig om anelser, og fordi form og indhold nødvendigvis må udvikle sig synkront frem mod den færdige tekst. ”Skriv ud af et rent og naivt hjerte,” som Glenn Ringtved sagde.

Kulturmødet har virkelig meget at byde på, både for det naive, åbne hjerte og for den debat- og argumentationslystne hjerne. Det er et mødested for kendte og ukendte, der arbejder med kunst og kultur på alle niveauer. Og så er det vel også et sted, hvor Dansk Forfatterforening har sin naturlige plads i fremtiden? Ja, gerne, men måske skal vi overveje, hvor mange kræfter vi kan lægge i det fremover. Det har været en stor fornøjelse at være på Mors, en kulturel lejrskoletur, som alle bør unde sig selv, og der er ingen tvivl om, at foreningen har bidraget til at profilere litteraturen på Kulturmødet. Men samtidig har vi de sidste to år forsømt folkemødet på Bornholm for at kunne bruge ressourcerne på Mors. Om det er den rigtige afvejning skal hovedbestyrelsen diskutere i løbet af vinteren. ·

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte