Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2018

Leder: Gynge, karrusel, roulette

Af Morten Visby

 

Ifølge Danske Forlags nyligt offentliggjorte årsstatistik går det godt med det digitale salg, som er steget med 17 % fra 2016 til 2017. Forlagenes digitale salg udgør i dag 18,5 % af omsætningen. En del af væksten skyldes salg af digitale læremidler til skolerne, men også salget af e-bøger og især lydbøger til streamingtjenesterne brager frem. Øget omsætning. Nye læsere. Nye afsætningskanaler. Det er positivt. Men set med forfatterøjne er der også grund til bekymring. En bekymring, forlagene bør dele.

Bekymringen gælder streamingtjenesternes forretningsmodel, de såkaldte abonnementsordninger, hvor man betaler et fast månedligt beløb for adgang til bøgerne. Denne ordning er ikke et problem i sig selv, men det har længe stået klart, at streamingtjenesterne ønsker at basere afregningen til forlag og forfattere på et puljevederlag. Dette puljevederlag er problematisk, fordi det indebærer, at tjenesten på egen hånd definerer en uklar og dybest set vilkårlig sum til fordeling blandt de titler, der er blevet læst eller aflyttet. Det betyder, at økonomien i litteraturproduktionen bliver styret af logikken i distributionen og ikke af meningsfulde behov hos dem, der skriver og udgiver bøgerne.

Puljevederlaget betyder, at man som forfatter kan have voksende læserskare, men dalende indtjening. Vi kender det fra Sverige, hvor det er lykkedes fremstormende streamingtjenester at diktere anvendelsen af puljevederlag i afregningen – til stor bekymring for svenske forfattere. Referencen til Sverige er ikke tilfældig. Her ser vi nemlig, at en enkelt stærk spiller, Storytel, har opnået dominans og er blevet så uomgængelig, at svenske forlag har måttet acceptere puljevederlaget.

Selvom mange danske forlag har accepteret forskellige former for puljevederlag, er situatio-
nen i Danmark ikke helt så grel. Det skyldes blandt andet, at vi har et lidt mere sammensat streamingudbud, ikke mindst på grund af eReolen, som ikke benytter puljevederlag. Men det skyldes også, at de fleste store danske forlag hidtil har været tøvende over for pulje-modellen. Eftersom streamingtjenesterne også står stadig stærkere i Danmark, i øvrigt med nogle af de samme aktører som i Sverige, er det imidlertid uvist, hvor længe store danske forlag kan opretholde deres vægring.

Jeg ser denne udvikling som en af de store udfordringer for danske forfattere og forlag i den kommende tid. Ud over fortsat at følge og forsøge at præge udviklingen har jeg derfor taget kontakt til vores nordiske søsterorganisationer med henblik på en tættere dialog. Der er tale om et nordisk problem, ikke blot fordi flere af de store aktører på streamingområdet er aktive i alle nordiske lande, men også fordi vi er fælles om kombinationen af fremskreden digitalisering af bogmarkedet og små sprog, som gør os særligt sårbare over for, at en enkelt distribu-
tionsplatform kan opnå reel dominans og diktere vilkårene.  ※

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte