Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 7 - 2017

PARAGRAFRYTTEREN: STYR UDENOM KATASTROFER I SAMARBEJDET

Vi bringer her et spørgsmål fra juristens elektroniske brevkasse – og juristens svar.

Af Anna Bridgwater og Anne Koldbæk, Dansk Forfatterforenings jurist

Af Anna Bridgwater

”Jeg er i gang med at idéudvikle en bogserie sammen med en god veninde og kom til at tænke på, om der findes en ”samarbejdsaftale mellem forfattere”. Sådan en, hvor der står, hvordan honoraret skal deles, hvad der sker i tilfælde af, at den ene går fra projektet osv. Jeg håber, at der allerede eksisterer en, så vi ikke behøver prøve at udtænke alle de her ”hvad nu hvis‘er” selv. Hvis den ikke findes, er der så nogle punkter i sådan en aftale, som bare skal være med? Ikke mindst, så vi bevarer vores gode venskab, hvis nu …”

Juristens svar:

Nix, der findes ikke en standardaftale, fordi samarbejder har forskelligt indhold og ofte vil ændre sig undervejs, da det jo netop er et kreativt samarbejde.

Det vigtigste er forventningsafstemning inden start og løbende undervejs for at forebygge og forhindre, at I må opgive bogen og måske bliver uvenner. Ophavsretligt, hvis I udvikler noget i samarbejde, så jeres individuelle bidrag ikke kan skilles ad eller ikke kan stå alene, så har I fælles ophavsret til jeres fælles værk. Det betyder, at hvis I ikke kan enes, så kan ingen af jer bestemme over værket. Så må I gå hver til sit og lægge værket død.

Mit forslag er, at I allerede nu laver et uformelt skriv om, hvad I forventer. Det er nemmest på enhver måde, hvis grundpræmissen enten er:

”Vi bidrager lige meget.” Det er absolut den bedste model, også for venskabet.

Eller:

”Det er dit projekt, men jeg vil gerne hjælpe dig med det.”

Præmis nummer et:

I bidrager lige meget

”Vi bidrager lige meget, og vi regner med, at vi deler ophavsretten og indtægter 50/50, medmindre vi senere lavere en anden deling af ansvar og opgaver. Hvis en af os synes, balancen er forrykket, at den ene laver væsentligt mere end den anden eller i øvrigt synes, der er grus i maskineriet, eller vi når til et punkt, hvor vi vil to forskellige ting, så forpligter vi os til at tage fat i den anden hurtigst muligt og tage en åben samtale om udfordringerne. Så kan vi eventuelt aftale en anden fordeling af opgaver, ejerskab, bestemmelsesret og betaling – eller, hvis vi ikke kan blive enige om, hvordan projektet skal fortsætte, så vil vi lukke det ned.”

Præmis nummer to:

Det er hovedsageligt
dit projekt

”Du må gerne bidrage til mit projekt, men vi er enige om, at det er mit projekt, det er mig, der skriver det og bliver ophavsmand. Jeg vil gerne kreditere dig som redaktør, og jeg vil også gerne love dig x % af mine indtægter. Hvis du synes, at din bistand overstiger rammen i forhold til dette, så sig det, og så må vi tale om, hvorvidt vi vil ændre samarbejdet, eller om jeg vil fortsætte alene. Bliver vi uenige ud fra denne model, så fortsætter jeg selv, og så må vi ved mit projekts afslutning tale om, hvilken anerkendelse, vi kan blive enige om, er den rette for din bistand i forhold til det færdige projekt.”

Hvis I begge er forfattere og dermed kreative bidragsydere, så bør I begge have vetoret til at trække jer, og dermed lukke projektet, uanset størrelsen af jeres respektive bidrag. Tal om det undervejs.

Og lav en endelig aftale, når I er færdige, hvor I kan tage stilling til:

-Om I begge skal bestemme alt, eller den ene kan træffe beslutninger på begges vegne.

-Hvordan I fordeler vederlaget.

-Kreditering – jeg vil som udgangspunkt anbefale ligeværdig kreditering. ·

 

Nyt tilbud fra juristen

Book tre kvarter med juristen til gennemgang af kontrakter og afregninger

Et tilbud til dig, der ikke har et akut problem med en kontrakt. Idéen er, at du medtager en eller flere kontrakter og afregninger for allerede udgivne værker, og så taler du med Anne om, hvad der har været godt og skidt. Du får Annes råd til bedre kontrakter i fremtiden, og du kan blive opmærksom på rettigheder og vederlag i kontrakterne, som du ikke var klar over, og blive klogere på digitale rettigheder. Rådgivningen er fortrolig.

Hvem?

Til forfattere og illustratorer med en, gerne flere, forlagsudgivelser bag sig.

Hvornår?

Indtil videre er der afsat tid til tre samtaler på tirsdage i lige uger fra kl. 16.30. De første to datoer den 9. og den 23. januar 2018. Hold øje med hjemmesiden for flere datoer.

Hvor og hvordan?

Rådgivningen foregår i Strandgade eller telefonisk. Kontrakter og afregninger medbringes på papir eller sendes på mail til Anne mindst to hverdage før mødet.

Ansøgning sendes til Dansk Forfatterforenings jurist Anne Koldbæk på ak@danskforfatterforening.dk .

Ansøgere, der har udgivet flere værker over en længere årrække og/eller, som ikke for nylig har fået kontraktrådgivning, har fortrinsret.                                                   /Sara Strand og Anne Koldbæk

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte