Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2018

Rettigheder i teori og praksis

Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, er nået til rettigheder i sin fjerde del af føljetonen om den gode forlagsaftale.

Af Anne Koldbæk

Forlagets rettigheder afhænger af, hvilke dele af din ophavsret du overdrager til forlaget. En rettighed er en beskrivelse af, hvad forlaget må gøre med dit værk.

 

Ophavsretsloven om rettighedstyper

Ophavsretsloven opdeler rettigheder i fremstilling, spredning og visning af eksemplarer af værket samt fremførelse af værket. At trykke bøger og kopiere filer er eksemplarfremstilling – salg, leje, udlån og foræring er spredning af eksemplarer. Visning er, når en fysisk bog står hos boghandleren og en køber kan se i den, mens det er fremførelse, når køberen kan tilgå en
læseprøve af bogen i boghandlerens webshop.

Fremførelse kan være direkte for publikum (oplæsning) eller ved overføring, som både er udsendelse i radio eller tv og tilrådighedsstillelse on-demand. Forlagskontrakter om rettighedstyper: Som regel indledes forlagskontrakten med en generel bestemmelse som f.eks. ”Forfatteren overdrager forlaget eneret til udnyttelse af hele og dele af værket, i alle trykte udgaver og oplag, i alle digitale formater og medier, som download og streaming, i styksalg, i abonnement og udlån. Endvidere omfattes formidling af anden udnyttelse af værket, herunder oversættelse til andre sprog i alle territorier.”

Senere i kontrakten kommer bestemmelser om betalingen for udgivelse i de specifikke former.

Her kommer et system, som findes i de fleste kontrakter, og som du bør bruge i din forhandling med forlaget. Det handler om, hvor relevant rettigheden er for forlagets arbejde med din bog.

 

1   Udgivelsen af din bog på forlaget

Udgivelsen af din bog på dansk er kernen for dig og forlaget. Den første udgivelse af din bog er udtryk for, hvor meget forlaget regner med, at din bog kan sælge. Derfor skal det fremgå tydeligt af kontrakten, HVORNÅR og HVORDAN bogen skal udkomme.

Det er det eneste, som forlaget SKAL gøre. Alt andet er muligheder, som du giver forlaget.

2  Andre forlags brug af din bog

Forlaget ønsker at kunne formidle rettigheder, som forlaget ikke selv vil udnytte, til andre forlag. F.eks. udgivelse som lydbog eller oversættelse og udgivelse i udlandet.

Her bør det overvejes, om det er en mulighed, forlaget vil arbejde aktivt for eller ej.

3  Andres brug af dit værk i andre former

Forlag udgiver bøger, og derfor bør du være meget opmærksom på, om forlaget kan gøre mere for disse rettigheder, end du selv kan. ※

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte