Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2017

Skriv en prisvindende lærebog

Læs en prisvinders og en redaktørs bedste råd til, hvordan du skaber det bedste læremiddel.

Af Lotte Rienecker, formand for Læremiddelgruppen

På læremiddelområdet uddeles der en række priser: Undervisningsministeriet uddeler hvert år tre undervisningsmiddelpriser på tilsammen 105.000 kr., forlaget Gyldendal uddeler hvert år en eller flere læremiddelpriser på hver 25.000 kr., og forlaget Samfundslitteratur uddeler henholdsvis 100.000, 40.000 og 25.000 kr. hvert år i en manuskriptkonkurrence. Det er interessant for os læremiddelforfattere, hvad der egentlig skal til for at vinde sådan en pris. Prisvinder, lektor Gitte Gravengaard, medredaktør og medforfatter af ’Kommunikation i internationale virksomheder’ (2016), en lærebog til kommunikationsstuderende og med ca. 30 forfattere, som vandt forlaget Samfundslitteraturs store pris på 100.000 kr., videregav sine målsætninger for den gode lærebog på et møde i Dansk Forfatterforenings lærebogsgruppe.

 • Det allervigtigste er, at målgruppen er studerende, undervisere og praktikere, og ikke forskere. Man tager udgangspunkt i målgruppen ved at skabe sig et gerne differentieret billede af bogens under-målgrupper, og så skrive ud fra de identificerede behov. Hvad ved læserne mon i forvejen? Skriv det kendte før det ukendte, og forklar altid fagord. Principperne gælder på bog-, kapitel-, afsnits-, og sætningsniveau.
 • Den gode lærebog skal skabe mulighed for læring gennem at koble teori og praksis – ikke vise, hvor meget forfatteren ved! Man kobler teori og praksis gennem sammenligninger, eksempler, cases.
 • Der skal være klart fokus, klart koncept, tydelig rød tråd og struktur.
 • Der skal være dyb viden, anvendelighed og overskuelighed.
 • Som forfatter skaber man merværdi i bogen ved at lave en bogens side på forlagets hjemmeside med ekstramateriale fx i form af PowerPoints til undervisere. Supplerende materiale er relevant, når der ikke er plads i bogen, når man vil nå andre målgrupper end bogens, og når der er aktiviteter og øvelser i tilknytning til bogen. Altså en lærerens bog.

Henrik Schjerning fra Samfundslitteratur, Gitte Gravengaards forlagsredaktør, som udgiver lærebøger til videregående uddannelser, videregiver her forlagets kriterier, når de udvælger en prisvinder:

 • Bogen skal kunne bruges. Der skal være et marked.
 • Forfatteren skal tale til præcise målgrupper.
 • Bogen skal være tænkt til konkrete kurser og have relevans for undervisning og professionel praksis.

 

Den gode lærebog skal desuden være gennemtænkt i forhold til:

 • Struktur og form, som skal være tænkt i forhold til læring og evt. undervisningsgange, gerne med cases, gode råd, forslag til videre læsning og annoteret litteratur.
 • Læringsmål og didaktik, som gerne må være tydelige. Gerne som eksplicit omtalt fx først i hvert kapitel.
 • Formidling, sprog og metatekst, brug af modeller, bokse, figurer og illustrationer, tabeller, punktopstillinger. Alt skal sættes konsekvent op.
 • Og manus skal være overskueligt for redaktøren at gå til!

Den prisvindende synopsis blev bl.a. fremhævet for sit usædvanlige arbejde med meget malende at beskrive bogens målgrupper og købere som fire internationale studenter-personaer, som ønsker noget forskelligt af bogen, men som alle har overskuelighed og brugbarhed som fælleskrav. Den eksplicitering af bogens redaktørers forestillinger om bogens målgruppe og kommunikationssituation, sammen med et sæt forbilledligt gennemtænkte retningslinjer for manuskriptet, som naturligvis var nødvendig med hele 30 bidragsydere til en stor bog, gjorde den store positiv forskel. Enhver forlagsredaktør vil glæde sig over et sådant forarbejde, også ved mindre udgivelser med færre forfattere eller bare én. ·

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte