Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2022

Solo

Det er ikke første gang, jeg bringer de konkurrenceretslige restriktioner på bane i en leder. Det er et kardinalpunkt for os at få politikere og myndigheder til at forstå, at vi må have lov at benytte gængse virkemidler som kollektive aftaler og vejledende takster til at forbedre vilkårene for standen uden dermed at have dannet noget, der blot minder om et kartel.

Af Morten Visby

Den enkelte illustrator, forfatter eller oversætter er teknisk set en svag part i forhandlingen med udgivere og arrangører. Det samme gælder andre freelancere på et arbejdsmarked, hvor stadig flere falder uden for det bekvemmelige skel mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Inden for kunst og kultur, men også inden for journalistik, forskning, undervisning og kommunikation er titusindvis af mennesker løstansatte freelancere, der beskæftiger sig selv. Det vil altid være forbundet med usikkerhed at arbejde sådan. Det foregår uden styrthjelm og knæbeskyttere, og det kræver en vis risikovillighed. Alt det er vi helt med på. Sådan skal det være. Vi skal nok selv finde ud af det. Men det kan ikke være rigtigt, at de konkurrenceretslige restriktioner, der som noget helt selvfølgeligt rummer undtagelser for fastansatte lønmodtagere, aktivt skal forhindre os i at forbedre vores egne vilkår ved hjælp af de aftaler, anbefalinger, retningslinjer, vi nu engang kan komme igennem med.

Heldigvis er der for tiden opbrud i hele forholdet mellem arbejdsmarked og konkurrenceret. Både i Europa og i Danmark. For nylig meldte EU-Kommissionen ud, at den ikke vil gribe ind over for kollektive aftaler mellem forfatterstanden og dens aftalepartnere. Kulturelle og kunstneriske freelancere betragtes som omfattet af samme undtagelse fra konkurrenceretten som klassiske lønmodtagere. Ligeledes er der på europæisk plan blevet udarbejdet flere rapporter om problemet, som anbefaler et mere progressivt syn på konkurrencerettens forhold til arbejdsmarkedet. Dansk Forfatterforening har naturligvis været direkte og indirekte involveret i flere af dem.

Også i Danmark er noget i gære. “Atypisk beskæftigelse er i fremvækst,” hedder det fra Beskæftigelsesministeriet, som netop har bestilt en ekspertundersøgelse af området i lyset af de nye europæiske vinde. Rapporten taler for en justering af forholdet mellem konkurrenceretten og arbejdsmarkedet. Dansk Forfatterforening opfordrer i lighed med andre organisationer til, at der skabes klar hjemmel til, at også freelancere kan forhandle kollektive aftaler uden at komme i karambolage med konkurrenceretten. Det er kun rimeligt og helt legitimt. Og det lader der til at være voksende forståelse for.  ※

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte