Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2021

Varslet ændring af momsloven – skal jeg så til at være momsregistret?

Ja, måske skal du, men det er endnu uvist, hvornår og hvordan det kommer til at gælde. Dansk Forfatterforening er på sagen, og vi arbejder for den bedst mulige løsning for alle medlemmer.

Af Anne Koldbæk

Skatteministeriet er undervejs med et lovforslag, der vil lægge moms på al overdragelse af ophavsret, herunder vederlag fra Copydan, men også på royalties og honorarer fra forlag.

I dag er ”forfattervirksomhed” og ”anden kunstnerisk virksomhed” momsfritaget, dvs. at royalties, rettighedsvederlag og honorarer ikke må momses. Med lovforslaget laves der en undtagelse til momsfritagelsen, så betaling for overdragelse af ophavsrettigheder alligevel skal momses. Egen udnyttelse af værket (oplæsning f.eks.) og kunstnerisk arbejde i øvrigt (foredrag f.eks.) vil stadig være omfattet af momsfritagelsen.

Skatteministeriet finder ændringen nødvendig, fordi den manglende moms på ophavsrettigheder er i uoverensstemmelse med EU’s momsregler. Tidspunktet skyldes, at der i januar 2021 kom en dom fra EU-Domstolen om emnet. Skatteministeriet foreslår, at reglerne træder i kraft 1. januar 2023.

Hvad gør DFF?

Lovforslaget har netop været i høring, og foreningen har afgivet et høringssvar, der gør rede for, hvordan lovændringen vil kunne påvirke mange af vores medlemmer og bogbranchen. Vi indstiller, at forslaget udsættes, så der er tid til at arbejde med at afbøde negative konsekvenser af lovforslaget. Læs høringssvaret her: https://danskforfatterforening.dk/beskatning/

En del medlemmer kan se en fordel i at blive momsregistrerede, fordi momsen kan trækkes fra en lang række udgifter. Men ganske mange andre ønsker ikke momsregistrering, fordi omstillingen kan blive en stor byrde og vil kræve behov for og udgifter til bogholder eller revisor.

DFF har proaktivt peget på en løsning med at hæve bundgrænsen for momsregistrering, dvs. gøre det muligt for flere at vælge, om man ønsker at være momsregistreret eller ej.

DFF arbejder aktivt politisk på at sikre den bedst mulige løsning under omstændighederne. Medlemmerne vil blive orienteret i god tid, inden reglerne træder i kraft.

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte