Find oversætter

Internationale links

Her kan du finde links til andre landes forfatterforeninger.

Finland

Finlands svenska författarförening http://www.forfattarna.fi
Finlands översätter- och tolkförbund http://www.sktl.fi/se_liitto.html

Færøerne

Den færøske forfatterforening: http://www.rit.fo/

 

Island

Den islandske forfatterforening: http://www.rsi.is/

Islands faglitterære forfatterforening:www.hagthenkir.is

 

Sverige

Sverige Forfattarforbund http://www.forfattarforbundet.se/

Svenske Läromedelsförfattare https://www.laromedelsforfattarna.se 

Norge

Den norske forfatterforening: http://www.forfatterforeningen.no/

Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening http://www.nffo.no

 

Tyskland

Literarisches colloquium berlin: http://www.lcb.de/home/

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte