Find oversætter

Årets Bogsamling, nominering

Af Lyrikere - 29. november 2016

Danske Skønlitterære Forfattere har indstiftet en pris, som belønner danske biblioteker, der vedligeholder egen bogbestand på forsvarlig vis.  Prisen er en kontant pengegave til indkøb af flere bøger.

Siden det tilsyneladende haster med at få omdannet tilgængelige biblioteker til kaffebarer, borgerstuer og internetcaféer, er der ræcon i denne pris. Som det ses af skemaet hér til højre er 40.000 titler forsvundet helt fra bibliotekernes hylder på 4 år, mens titler der nu kun findes ét ex af er oppe på over 90.000.

Det argumenteres fra bibliotekarers side, at megen frasortering er overindkøb, opslagsværker og årbøger, men hvis man ser på den samlede titelbestand på 520.000 titler, fandtes 380.000 på danske biblioteker i fra 1-20 eksemplarer i 2015, af dem 270.000 titler i kun 1-5 eksemplarer.

Der er 557 biblioteker tilbage i Danmark, herunder iregnet fængsler, bogbusser, hospitalsudlån og den slags – overalt med et primært fokus på at fremvise og udlåne de nyeste bøger, mens mange titler ældre end 1-3 år ikke står fremme længere. Af de 270.000 titler, der er at finde på max 5 biblioteker, står flertallet på magasin og ses aldrig af offentligheden.

I dag argumenteres for, at mulighederne for at bestille bøger mellem landets biblioteker unødvendiggør et stort antal eksemplarer af sjældent udlånte titler, men jeg har mødt bibliotekarer, som rask væk argumenterer for kassation uden at føle en forpligtelse til at fremhæve såkaldt ældre litteratur i udstillinger på biblioteket (ex. bøger uden farveomslag) og kun giver plads til de sikre bøger på hylderne.

Succeskriteriet på biblioteket i dag er antal udlån – dét som populært kaldes FORVENTET UDLÅN – og succes afgør bevillinger og stillinger, hvis ikke biblioteket gør sig uundværeligt på anden vis. Ja, oplysningstiden ér muligvis aflyst, eller afløst af eget ansvar for den bredere forståelse (dannelse), men hvordan skal almindelige læsere så kunne lade sig inspirere til at låne alfabetisk hosstående ukendte forfattere og titler, hvis hosstående bøger kun er tidens sikre udlån?

Ansvaret kan ikke alene placeres hos bibliotekarer, da bestsellerismen desværre har dybe rødder overalt i det danske samfund i dag. Således også hos dém, som burde værne om dansk kultur ved at udbyde den til inspiration snarere end kun lade den være tilgængelig for litterater, som kender titler, forfattere, strømninger og sammenhænge i forvejen og derfor nemt kan nøjes med at have bøgerne på magasin.

Jeg kan ikke lade være med at tænke, at den folkeligt brede forpligtelse, som biblioteksloven påbyder, reelt har været for nedadgående siden biblioteksskolen blev til et universitetsstudium. Læg dertil, at bibliotekspengene til forfattere baseret på optalte eksemplarer på hylderne udhules jo ældre forfatterne bliver – fordi bestsellerisme og kassationspolitiken ikke regner bagkatalog for væsentligt. Litteraturen udspiller sig jo ikke kun i relation til det nuværende samfund – et synligt bagkatalog fastholder også forståelse af, hvor det nuværende samfund kommer fra. Eller hvis man skal sætte en kynisk finger: AT det nuværende samfund ikke er opfundet i går.

//Kenneth Krabat

Man kan diskutere om præmiepenge til forøgelse af bogbestanden er bedste måde at sætte fokus på problematikken, men det skal blive interessant at se den bedste nominerings-begrundelse – den belønnes også kontant – og hvilket bibliotek og medarbejderstab, der forekommer at repræsentere et ideelt værn om bogbestanden og tillige skal regnes for bedst til opfyldelse af lovens bogstav, populært kaldet ALSIDIGHEDSKRITERIET

Jeg synes gerne, der kan klappes af DsF’s initiativ.

Gå ind på Årets Bogsamling og giv din stemme på det bibliotek, du synes fortjener penge til indkøb af flere bøger.

litteraturens-vilka%cc%8ar

 

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte