Find oversætter

Norske og svenske anbefalede løsværkstakster

I Danmark findes ingen officielle anbefalinger om løsværkstakster for forfattere og illustratorer at indrette egne og andres forventninger efter. Pga. frygt for konkurrenceforvridning er enhver forfatter, arrangør og anden interesseret tvunget til at rette personlig henvendelse til de to forfatterforeninger for et mundligt overslag over den pt. kendte gennemsnitshonorering af bestemte forfatter- og illustratoraktiviteter.

Men hvordan kan ANSLÅEDE og anbefalede minimums-fag-takster være konkurrenceforvridende, hvis alle forfattere og illustratorer indberetter egne minimumskrav, og selvfølgelig altid kan satse på at være efterspurgt nok til at forhandle om mere?!

Tag et kik på den norske forfatterforenings anslåede takster. Det er samtidig ret morsomt hvad man kan få for pengene!

NB: Nu også med de svenske minimumstakst-anbefalinger!

Til sammenligning, DFFs anbefalinger

Af Lyrikere - 18. april 2018

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte