Find oversætter

Strategidag, med efterfølgende Høstmiddag!

LYRIKERGRUPPENS STRATEGISEMINAR

LYRIKKENS VILKÅR OG VÆSEN”

LØRDAG D. 5. OKTOBER KL. 14.00 – 18.00 med efterfølgende HØSTMIDDAG. Der er gratis adgang for alle ordinære medlemmer af DFF. Er du ikke medlem af Lyrikergruppen, men ønsker at deltage i høstmiddagen, skal du bidrage med 30 kr. til gruppens indkøb af mad.

Tilmelding hos KIRSTEN.MARTHEDAL@GMAIL.COM

Se i øvrigt ”Frit rum” i næste nr. af Forfatteren, hvor styrelsen bidrager med små oplæg.

Af Lyrikere - 9. september 2019

Høstmiddagen består af styrelsens bønner, brød og salater. Festen gøres klar i fælleskab under styrelsens kyndige ledelse. Øl, vand og vin kan købes til en enhedspris af 10 kr.

Kan du slet ikke lade være med at læse et lille digt ( kun et enkelt!) under forberedelse eller indtagelse af middagen, så meld dig til den selvudråbte toastmaster, René Sandberg efter seminaret.

Program

Styrelsesmedlem Poul Lynggaard Damgaard læser åbnings teksten ”Lyren”

Gruppeforkvinde Kirsten Marthedal byder velkommen

Henrik Nordbrandt i samtale med Adil Erdem

– mulighed for spørgsmål og debat

Nilgün Erdem, Özcan Ajrulovski og Jan Pêt Khorto debaterer poesiens rolle ift integration/globalisering.

– mulighed spørgsmål og debat

Karsten Bjarnholt: 50 års dansk lyrik på 15 min.

Hvad driver poesien? Oplæg v. René Sandberg

Cindy Lynn Brown fortæller ”at rejse med lyrikken”

-mulighed for spørgsmål og debat

Udgangsbøn v. Jesper Rugård

HEREFTER HØSTMIDDAG

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte