Find oversætter

Vision for internationalt arbejde i DFF

Hovedbestyrelsen er ved at drøfte visioner og strategier for foreningens internationale arbejde. L-gruppen ønsker at komme med et indspil.

I styrelsen glæder vi os til en dag med debat, intern snak og udveksling af ideer. Vores chefkok Adil Erdem vil sørge for, at fremme tilberedelserne af et fælles måltid, så vi kan afslutte dagen og det gode arbejde med lam og bønner.

Af Kirsten Marthedal - 8. oktober 2018

I år har Dansk Forfatterforening valgt at nedlægge Internationalt Udvalg.

Det er endnu ikke afgjort, hvad foreningens internationale arbejde skal bestå i og hvordan det struktureres fremover. Vi vil gerne byde ind med vores vision for en international profil – hvad er vigtigt at prioritere og hvordan skal det foregå?

Financiering er en konkret udfordring i alle projekter – og ikke mindst hvordan kan initiativtagere søge støttemidler i samarbejdsparteres hjemlande?

Kom og vær med til at brainstorme, diskutere, dele erfaringer og ideer!

Program

Et oplæg om den aktuelle situation baseret på igangværende arbejde i hovedbestyrelsen.
Et debatoplæg med spørgsmål til udgangspunkt for diskussion.
Diskussion i tre grupper ud fra tre overordnede emner:

• International forfatterudveksling – i Danmark og udlandet + penge
• Digitale muligheder for internationalt samarbejde + penge
• Oversættelse af poesi – herunder pivot (dvs oversættelse via engelsk eller andet fælles sprog) + penge

Kaffe-kage-pause

Vi samles og fremlægger vores ideer og konklusioner og formulerer et fælles udkast til et visionspapir.

Herefter hjemmelavet middag med lam og andet godt.

Arrangementet er forbeholdt lyrikergruppens medlemmer.

Tilmelding til Kirsten.marthedal@gmail.com inden 15. oktober.

Vi glæder os til at se jer

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte