Find oversætter

Udvalg

Kursus-udvalget:

Et vigtigt udvalg, hvor alle grupperne er repræsenteret.

Hver gruppe kommer med kursusforslag, som vurderes, diskuteres og uddybes over møderne.

Vi søger derefter kunststøtte fra Statens Kunstfond.

Kursussekretæren, Anne-Sophie Lunding-Sørensen arrangerer og afvikler kurserne således, at alle grupper og medlemmer kan få mest mulig glæde af indsatsen.

Medlemmer fra S: Anne Hjælmsø

Hverve-udvalget:

Vi arbejder for at få nye kvalificerede medlemmer i DFF

– og på at informere om muligheden for at blive associeret medlem, hvis man er på vej med en bog. Forfatteraspiranterne kan få juridiskrådgivning fx ift. kontrakter mm., og introduktion til forfatterlivets mange tekniske og personlige udfordringer. Dertil blive en del af det faglige fællesskab

Desuden er vi opmærksomme på de nuværende medlemmer og søger at komme bredt ud med gode relevante tilbud

Vi har jævnlige møder og tager ofte på besøg både internt i DFF-grupperne og eksternt til personer, institutioner og foreninger, hvor vi finder det relevant at informere om DFF

Associerede medlemmer kan ligeledes søge manuskript-støtte og ‘fødselshjælp’, og kan deltage i det løbende arrangement “Kom og skriv”.

Medlemmer fra S: Anne Hjælmsø

Bogmarked-udvalget:

Bygger på de tidligere “Julemarkeder” plus “Blæst omkuld af ord”.

Begge arrangementer er stoppet efter et par år.

DFF ønsker at åbne sig mod omverdenen og præsentere forfattere plus bøger på aktive måder.

Vi modtager gerne ideer til et nyt koncept, som vi forventer, at HB vil støtte.

Medlemmer fra S: Anne Hjælmsø, Christine Tjalve, Amdi Silvestri, Claus Willumsen

Det digitale udvalg:

Vi arbejder for at finde en ordentlig model med hensyn til forfatteres bidrag til antologier og andre bidrag, primært orienteret forfatteres rettigheder til undervisningsmateriale.

Medlemmer fra S: Amdi Silvestri

TV2-Lorry repræsentantskabet:

En del af Dansk Kunstnerråds område:

“Dansk Kunstnerråd har til formål at varetage kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske placering i samfundet” – herunder også DFF

Medlemmer fra S: Anne Hjælmsø

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte