Find oversætter

Vild med bøger, afsnit 5

Af Anne Nielsen - 2. november 2017

Jeg vil straks gå til bekendelse: Jeg havde set så meget frem til, at DR endelig langt om længe tog sig gevaldigt sammen og skabte et program, der handler om Litteraturen! Og jeg blev (måske urimeligt) skuffet over debutprogrammet med Tom Buk-Swienty og Naser Khader (muligvis mest ærgerlig over valget af sidstnævnte som læsende gæst)… Af denne og andre grunde har jeg simpelthen ikke fået set de følgende udsendelser med bl.a. Hanne Vibeke Holst og Line Knutzon. Sidstnævnte oplevede jeg så hhv. performe/læse op af sin seneste bog, ”Camille Clouds brevkasse”, i lørdags ved et ”Litteraturen samler ind til uledsagede flygtningebørn”-arrangement i Poesiens Hus og var ved at falde ned af stolen af bare grin. Så nu bliver jeg nødt til at se samtlige allerede sendte ”Vild med bøger”-programmer og give DR’s satsning på Litteraturen en seriøs chance!

Det er så faldet i mit lod at skulle anmelde femte afsnit af programmet. Gæsterne er forfatteren AnneLise Marstrand-Jørgensen og hospitalspræsten Lotte Blicher Mørk…

Udgangspunktet er ALMJ’s nye roman, ”Sorgens grundstof”, som tager udgangspunkt i en af ALMJ forfattet skabelsesberetning, hvor man introduceres til guden, satan og en kæmpe muldvarp. Romanen udfolder sig ifølge programvært Flemming Møldrup som ”en rejse op gennem de seneste 200 års europæiske historie”… ”og så klart demonstrerer vores evne til at glemme vores fortid”. Indledningsvis stiller F.M. spørgsmålet: Har vi i virkeligheden brug for sorgen til at forstå tragedierne (alle de ulykker, menneskene bliver ved med at gentage op gennem historien)?

Samtalen mellem FM og ALMJ tager udgangspunkt i sidstnævntes oplæsning af en passage af omtalte skabelsesberetning, hvor guden ser ind i fremtiden (alskens menneskeskabte katastrofer), hvor dens menneskeskabning udfolder sin frie vilje og sit dobbelte væsen (at mennesket både rummer det onde og det gode). Synet fylder guden (Skaberen, kønsløs!) med sorg, og det er denne eksistentielle sorg (sorgen som grundstof), der bliver afsæt og omdrejningspunkt for romanen. ALMJ siger, at oplevelsen af menneskers gentagelser af grusomheder op gennem historiens gang vækker en eksistentiel sorg, noget, alle mennesker deler, men som ofte bliver blandet sammen med afmagtsfølelsen. Gudens sorg skal dog også forstås som dyb kærlighed til menneskene, medfølelse med skabningen. 

Kæmpemuldvarpen bliver bærer af det smitsomme grundstof (sorgen) via sin pels – ifølge ALMJ et smukt symbol på sorgen (lever under jorden, har smuk, mørk pels: ”sørgedragt”) – den nærmest trækker menneskene ud af Afrika, viser dem vejen til, hvordan de skal bebo Jorden. Romanens vigtigste muldvarp (der er mange) kommer til Europa, hvor den dør i 1814 (Wienerkongressen), bliver pelset og inficerer derved romanens nøglepersoner (en jøde, en armener og en slaveefterkommer) med sorgen. Valget af hovedpersoner skyldes ifølge ALMJ, at de tre dels bærer deres individuelle, dels deres kollektive historie på deres skuldre. De føler sorgen i sig selv, men genkender den også i deres medmennesker, hvilket ifølge forfatteren rummer et håb… det, at mennesker kan lide med hinanden ud fra evnen til at genkende sorgen i hinanden. Ligeledes taler hun om en af sorgens andre sider: den menneskelige evne til at ”glemme” verdens lidelser, som på individniveau kan være nødvendig for at kunne leve videre, men som på statsniveau kan være ødelæggende!

Samtalen leder op til nutiden, til samtidens dem-og-os-tendens i tænkningen, angsten for ”de fremmede”… ifølge ALMJ noget grundlæggende ved mennesket, trangen til at være del af en flok, som først rigtig bliver problematisk, når den bliver dæmoniserende; når ”vi” bliver koblet med det gode, og ”de” bliver koblet med det onde – med andre ord, når tænkningen bliver reduceret til en sort-hvid og unuanceret en af slagsen. Som modvægt til det fremhæver ALMJ, at genkendelsen af sorgen hos det andet menneske er muligheden for at stille sig til rådighed for den anden og dermed et medmenneskeligt potentiale til at være nærværende og forbundne med hinanden.

Præsten Lotte Blicher Mørk møder dagligt døden og sorgen i sit virke på Rigshospitalet og betegner sorgen i dag som lidt syg, fordi den konfronterer os med følelsen af afmagt… at den måske egentlig altid har været syg… Hun er enig i, at sorgen kan binde mennesker sammen, men mener, at det kræver, at vi forstår, hvorfor sorgen overhovedet er her. Sorgen er ifølge hende grundlæggende et produkt af kærligheden… den kærlighed, man stadig har, selvom man har mistet… som man ikke længere har noget sted at rette hen, hvilket får mange til at løbe væk fra sorgen, når vi møder den hos andre… LBM mener, at det skyldes, at det moderne menneske har svært ved hengivelsen til andre mennesker, fordi det kræver at slippe noget af kontrollen, og hun har den afsluttende pointe, at de døde ikke går væk.

Afslutningsvis refererer LBM til en samtale mellem guden og satan i ”Sorgens grundstof”, hvor guden giver udtryk for sin kærlighed til mennesket i al dets dobbeltsidige (og uperfekte) væsen.

Som både menneske og forfatter er jeg dybt optaget af det eksistentielle og ikke mindst litteraturens behandling af de grundlæggende menneskelige vilkår, så jeg er fuldt ud begejstret over, at ”Vild med bøger” endelig tog livtag med netop eksistensen og litteraturens vigtige behandling af den, hvilket giver mig gode minder om den dybt passionerede præst Jørgen Thorgaards tv-programmer ”Eksistens” og ”Bøger” tilbage i 1980’erne. Kom så DR – mere af det, I kan jo godt!

Medbragte bøger i programmet:

I forhold til temaet sorg:

ALMJ: ”Silkevejene” af Peter Frankopan (faghistorisk væk)

FM: ”Transfervindue – fortællinger om de raskes fejl” af Maria Gerhardt (roman)

LBM: ”Min usynlige søn” af Esben Kjær (fortælling om tabet af syvårig søn)

Som læseranbefalinger:

ALMJ: ”På sporet efter den tabte tid” af Marcel Proust (roman)

LBM: ”Atten opbyggelige Taler” (samlede værker, bind 4) af Søren Kierkegaard (teologisk-filosofisk værk)

FM: ”Opbrud og ankomster” af Henrik Nordbrandt (digte)

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte